Bejegyzés

Autóipari megmunkáló gép CE jelölése az SGS Hungária Kft. módszerével

 

 

Az SGS a világ vezető minőségellenőrző, ellenőrző, vizsgáló és tanúsító cége. Auditok, képzések és laborvizsgálatok mellett az SGS CRS üzletága kiemelten foglalkozik az elektromos és elektronikai iparnak kínált szolgáltatásokkal, mint ROHS, REACH, EMC vizsgálat és CE jelöléssel kapcsolatos tanácsadás.

 

Az Európai Unió tagországaiban a gépek forgalomba hozatalához, munkavédelmi szempontú használatba vételéhez, üzembehelyezéséhez a gépnek EK megfelelőségi nyilatkozattal (CE jelöléssel) kell rendelkeznie, amivel a gyártó deklarálja, hogy a gép megfelel az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek; azaz gép biztonságosan működtethető rendeltetésszerű használat mellett.

A követelményeket a 2006/42/EK irányelv írja elő.

Azok a gépek, amelyek nem rendelkeznek CE jelöléssel, azok forgalomba hozatala nem lehetséges az Unió tagországaiban. Harmadik országból érkező gépek gyártói számára gyakran okoz problémát az EU-s követelmények teljesítése, mivel a pontos műszaki és dokumentációs követelményeket nem minden esetben ismerik, a CE jelölési folyamat idegen számukra, segítséget vesznek igénybe.

PREZENTÁCIÓ

A Motherson Automotive Technologies & Engg. Ltd. egy magyarországi autóipari alkatrészeket gyártó üzem számára gyártott, kivágó gép CE jelölésére kérték fel az SGS Hungária Kft.-t. A kivágó gép feladata, fröccsöntött műanyag alkatrészből késztermék kivágása.

A gép négy hidropneumatikus hengerekkel mozgatott, fűtött fejjel szerelt gép. A munkatérbe helyezett alkatrészekre a fejek lesüllyednek, és a kész darabok kivágásra kerülnek.

A gép működéséhez villamos energiát (vezérlés, fűtés) és sűrített levegőt használ (mozgatás). A gyártó átadta a géphez tartozó leírásokat, műszaki rajzokat, ami alapján a megfelelőség értékelési folyamatot el lehetett kezdeni.

Az első lépés minden esetben a gépre vonatkozó, CE jelölést előíró irányelvek, jogszabályok meghatározása, ezek adják meg az eljárás-rendet és az alapvető követelményeket.

A szóban forgó gépre az alábbi CE jelölést előíró irányelvek vonatkoznak:
-2006/42/EK irányelv a gépekről;
-2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről;
-2014/35/EU irányelv az elektromos berendezések forgalmazásáról;

Mind a három irányelv követelményeit teljesíteni szükséges annak érdekében, hogy a berendezésen elhelyezhető legyen a CE jelölés. A pontos követelményeket, az ún. harmonizált szabványok adják meg, ezért a gépre vonatkozó szabványok meghatározása után a követelmény lista, a vizsgálati protokoll már rendelkezésre álltak.

A helyszíni felülvizsgálat során először a gép működését, funkcióit vizsgáltuk a rendelkezésre álló üzemmódok mindegyikében.

A veszélyforrások (pl. mozgó géprészek, meleg felületek, nyomás alatti részek, villamosan aktív részek stb.) feltárását követően, kockázatértékelést végeztünk, majd azonosítottuk az egyes veszélyforrásokhoz tartozó, kockázatcsökkentő műszaki intézkedéseket – ezek a kockázatelemzési jegyzőkönyv részét képzik.

Megvizsgáltuk a biztonsági védőberendezések megfelelő működését, mint a védőburkolatok, nyitható reteszelt burkolatok (EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN ISO 14119, EN ISO 14120 szabványok alapján), a fényfüggönyök kiválasztását, működését és a fényfüggöny megfele-lő elhelyezését utánfutás méréssel (EN ISO 13855 szabvány alapján).

A leállási idő mérése alapján lehet eldönteni, hogy a fényfüggöny elegendően távol van-e elhelyezve a veszélyes tértől, hogy a veszélyes mozgás megszűnjön, mielőtt a kezelőszemély a veszélyes teret elérné.

Fontos, hogy a kezelőszemélyek számára ne okozzon túlzott fizikai megterhelést a gép használata, ennek érdekében a gép ergonómiai szempontjainak megvizsgálása is megtörtént (manipulálási tér magassága, manipulációk száma, testhelyzetek stb.) – a megállapítások a kockázatértékelési jegyzőkönyv részét képzik.

A helyszíni felülvizsgálatot követően, a kapott dokumentumok vizsgálatát végeztük, a villamos- és pneumatikus rajzok alapján a vezérlés működését, és a vezérléssel megvalósított kockázat-csökkentő intézkedések megbízhatóságát számítottuk SISTEMA számítással.
A SISTEMA számítással meghatározható a biztonsági funkció meghibásodási valószínűsége, amit vagy a kockázatértékelés vagy a gépre vonatkozó, ún. C-típusú szabvány ad meg.

*Biztonsági távolság mérése a veszélyes tér és a fényfüggöny között*

A helyszíni felmérés és a dokumentáció elemzés során, a feltárt eltéréseket, hiányosságokat összegyűjtöttük, és megkönnyítve a gyártó dolgát, szabványos megoldási javaslatot biztosítottunk, amivel könnyen és gyorsan lehet a CE jelölési folyamat végére eljutni. Az indiai gép kevés hibával került ki a vizsgálatból, főleg az idegen nyelvű feliratok, tájékoztatások voltak megtalálhatóak – a gyártó többször készített az EU területére gépeket, ismerik a követelményeket.

A hiányosságok javítása után, a gépen visszaellenőrzést, ismétlő méréseket végeztünk, és a feladat befejezéseként összeállítottuk a kivágó gép műszaki dokumentációját, ami tartalmazza:

– a gép vizsgálati jegyzőkönyveit,
– a gép kockázatelemzési dokumentációját,
– a kapott dokumentumokat strukturáltan (használati útmutató, rajzok, leírások stb.),
– a gép EK megfelelőségi nyilatkozatát, amit a gyártónak csak alá kellett írnia.

A műszaki dokumentációval tudja a gyártó bizonyítani a Piacfelügyelet számára, hogy a gép megfelel az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, ezért a gépre vonatkozó leírások, elemzések, jegyzőkönyvek fontos részét képezik a mű-szaki dokumentációnak.

A műszaki dokumentáció összeállítása után, a gyártó már jog-szerűen helyezhette el a gépen az adattáblát, rajta a CE megfelelőségi jellel, illetve a gép munkavédelmi szempontú használatba vétele is megtörtént. 

 

 

www.sgs.hu

 

 

 

 

Az üzleti életben a pontosság egyben takarékoskodás az erőforrásokkal

 

 

 

A MEWA ipari törlőkendő-szolgáltatása óramű-pontossággal működik

 

A pontosság olyan erény a mindennapokban, amely embertársaink iránti nagyrabecsülésünket fejezi ki. Az üzleti életben a határidők egzakt betartása ennél sokkal többet jelent: lehetővé teszi, hogy takarékoskodjunk a természeti és anyagi erőforrásokkal. A MEWA ipari törlőkendő-szolgáltatása úgy működik, mint egy precíz svájci óramű, és segít az üzemeknek munkájuk pontos elvégzésében. 

 

A svájci órák a művészi szintre emelt kézművesség és mérnöki tudás remekei. Az apró mechanikus alkatrészek precízen ketyegve az örökkévalóságig működnek, és egyszerűvé teszik tulajdonosuk számára a határidők percre pontos betartását. Ezt a pontosságot a legtöbb emberi kultúrában udvariassági gesztusnak tekintik, amely lényegesen megkönnyíti az emberek közötti kommunikációt.

A gazdaságban a precizitás sokkal többet fejez ki, mint egyszerű udvariasságot. A percre pontosan érkező szállítások révén a vállalatok takarékoskodhatnak a raktárterülettel, az akkurátusan elvégzett szolgáltatások pedig tervezhetőséget, valamint a munkaerő és a gépek magas szintű kihasználását teszik lehetővé. Még egy egyszerű törlőkendő esetében sem szabad alábecsülnünk a határidők precíz betartásának jelentőségét. Ha egy fontos pillanatban elmarad egy lényeges alkatrész tisztítása, akár az egész üzem leállhat, ami nemkívánatos veszteséget okozhat az egész vállalatnak. 

A kellemetlen üzemleállások elkerülésének megelőzésére a MEWA textilből készült ipari törlőkendőit komplett szolgáltatás keretében bocsátja ügyfelei rendelkezésére. A nélkülözhetetlen törlőkendőket pontosan az előre egyeztetett napon, előre egyeztetett időközönként precízen arra a helyre szállítják, ahol szükség van rájuk. A használt kendőket pedig begyűjtik, és mindezt átláthatóan, világosan, határidőket betartva – egy svájci óramű pontosságával.

A rendszer mögött egy német vállalat több mint száz éves tapasztalata rejlik, amely szolgáltatásait immár 14 országban nyújtja, és amely Európában a textíliából készült ipari törlőkendők területén piacvezető.

A frissen mosott kendők menetrendszerű kiszállítását és a piszkos törlőkendők pontos begyűjtését átgondolt és jól megszervezett logisztikai rendszer teszi lehetővé.

 

A törlőkendőket oda állítják, ahol használatukra szükség van


„Tehergépkocsijaink precíz járatrend szerint közlekednek, így tudják a törlőkendőket határidőre elszállítani rendeltetési helyükre”, mondja Horváth László, a vállalat magyarországi ügyvezetője.

A MEWA ügyfeleinél – teljesen mindegy, hogy kisiparosokról, kisüzemekről vagy ipari nagyvállalatokról beszélünk – egy hiányzó törlőkendő miatt sohasem áll le a termelés. Így járul hozzá a pontosság az üzem hatékony működéséhez. 

A MEWA törlőkendői sokoldalúan használhatók


MEWA Textil-Management

A MEWA 1908-ban történt alapítása óta azt jelenti: birtoklás helyett használjuk, ezzel a “textil-megosztás” élharcosa. Európa-szerte 45 telephelyen nyújt teljes körű szolgáltatást vállalati partnereinek, akiket munka- és védőruházattal, törlőkendőkkel, olajfogó és belépőszőnyegekkel, gépalkatrésztisztító berendezésekkel lát el. Ezenkívül a MEWA márkakatalógusából munkavédelmi cikkeket is lehet rendelni. A vállalat mintegy 5.600 dolgozójával több mint 188.000 ügyfelet, köztük ipari felhasználókat, kereskedelmi vállalatokat, műhelyeket és vendéglátóipari egységeket szolgál ki. A MEWA csoport 2018-ban 704 millió eurós árbevételt ért el. A fenntarthatóság és a felelős magatartás területén végzett tevékenységéért és márkafejlesztéséért a vállalat többször is díjazásban részesült.

 

www.mewa.hu

NTN MEGOLDÁS AZ ÉLELMISZER- ÉS ITALFELDOLGOZÁSHOZ

 

 


Az új termékcsalád kialakításakor a cél az élelmiszeripar igényeinek megfelelő tartósság és rugalmasság biztosítása volt. Erre fejlesztette ki az NTN új zászlóshajóját, a Sentinel sorozatot.

 

Sentinel sorozat

Az NTN Sentinel sorozat prémium rozsdamentes acél csapágyakból és csapágyegységekből áll, melyek élelmiszeripar-kompatibilis szilárd kenőanyaggal és fedőkkel lettek ellátva. Ezt a sorozatot olyan élelmiszer- és italgyártási alkalmazásokra tervezték, melyek lemosódásállók és nem igényelnek karbantartást. Az NTN új zászlóshajójának célja egyértelműen az állásidők csökkentése és a jövedelmezőség növelése.

Az összes Sentinel sorozatú termék 100% -ban rozsdamentes acélbetéteket és golyós csapágyakat tartalmaz H1 élelmiszer-minőségű szilárd kenőanyaggal ellátva. A Sentinel sorozat nem igényel karbantartást. Egyszerűen telepítse és kezdje el megtakarítani az időt és a pénzt.

A sorozatban használt élelmiszer-minőségű szilárd kenőanyag egy H1 élelmiszer-kompatibilis olajjal impregnált polimer, amely segít megelőzni a kenőanyag kimosódását. Az olajat egy porózus szilárd anyagban tárolják, amely szivacsként viselkedik, és felszabadítja a szükséges mennyiségű olajat a megfelelő kenés érdekében. A Sentinel sorozat minden eleme védőburkolatokkal (sapkákkal) van ellátva, amelyek kiegészítő védelmet jelentenek a szennyeződések és a nedvesség ellen. Mindeközben további biztonságot nyújtanak a karbantartó személyzet számára.

A Sentinel sorozat rozsdamentes acélból és hőre lágyuló házból áll.


Sentinel sorozat – rozsdamentesacél-házak

A rozsdamentes acélból kialakított csapágyakat kifejezetten olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a korrózióállóság alapvető feltétel. Nagy nedvességtartalomnak vagy maró hatású tisztítószereknek kitett környezetben a hagyományos öntöttvas gömbcsapágy-egységek jellemzően gyorsabban amortizálódnak le a szállítószalag-vonal lemosási ciklusai alatt. Ennek megoldására a Sentinel rozsdamentesacél-sorozatában teljes rozsdamentesacél-összetétel található, a külső háztól a belső golyós csapágyig.

Az NTN rozsdamentes acél csapágyak szilárd alapjainak kiváló felszerelési stabilitása és ütésterhelési ellenállása van a félig szilárd szerkezetű csapágyakkal szemben. Ezenkívül a további üregek megszüntetésével minimalizálható minden olyan hely, ahol a részecskék felhalmozódhatnak.

A Sentinel sorozat rozsdamentes acél egységei széles választékban kaphatók, beleértve a csapágyházakat, a felvevő egységeket és a két- vagy négycsavaros, karimás típusokat.

Sentinel sorozat – Hőre lágyuló házak

A Sentinel hőre lágyuló sorozat hasonló teljesítményt nyújt, mint a rozsdamentesacél-sorozat, de még inkább a penész, baktériumok és vegyi tisztítószerek elleni védelemre összpontosít. A házak fehér PBT kialakítással rendelkeznek, melyet sima felülettel terveztek, hogy megakadályozzák a részecskék felhalmozódását és visszatartását.

A hőre lágyuló sorozat hasonló olyan szilárd alapú felépítést kínál, mint a rozsdamentes acél vonal. Ez kiváló rögzítési stabilitást és ütésállóságot jelent. A rozsdamentesacél-sorozathoz hasonló csapágyházakkal, valamint két-, három- és négycsavaros karimás kialakításokkal, a Sentinel sorozat hőre lágyuló kínálata optimális rugalmasságot biztosít a különféle alkalmazásokhoz.

A hőre lágyuló egységek USDA H1 osztályú zsírt, valamint rozsdamentes acélból készült csapágybetétet tartalmaznak, amely kivételesen magas nedvességtartalommal rendelkezik.

 

Ultra-Class ™ sorozat

Az NTN kiegészítő prémium csapágyegysége kiváló alternatívát kínál azokra az élelmiszer-feldolgozó alkalmazásokra, amelyek nem igénylik az összeszerelő sor lemosását. Az Ultra-Class vonal eredeti szilárd bázisú termék a szerelt csapágyegység-portfóliónkban, és szimbolizálja az NTN elkötelezettségét a teljesítmény és a megbízhatóság mellett.

Az NTN exkluzív gömb alakú, csavarozott kialakítás kivitelével az Ultra-osztályú fekete-oxiddal bevont betét 120 ° -os csavar orientációt biztosít. Ez kiemelkedő igazítást és központosítást jelent a tipikus 90 ° konfigurációkhoz képest. A félig visszahúzható, gömb alakú mechanizmus kiváló meghúzási nyomatékjellemzőket tesz lehetővé a tengely rögzítő felületének károsítása nélkül.

A részecskékkel szembeni védelem gyógyszerészeti vagy száraz környezetben alapvető fontosságú a felszerelt egységmegoldás kiválasztásakor. Erre nyújt megoldást az Ultra-Class sorozat. Kombinált elasztomer tömítéssel és az NTN külső peremkialakításával párhuzamosan minden szerelt egység ventilátorszerű mechanizmussal rendelkezik. Ennek segítségével hatékonyan távol tartja a részecskéket a belső golyóscsapágytól és gyűrűktől.

 

További információkért keresse kollégáinkat bizalommal!
Forrás: bearing-news.com

 

 

 

 

Víz helyett szénhidrogén – nagy teljesítmény kis felületen

 

 

Maximális tisztaság az ureaadagoló rendszerek alkatrészeihez

Ahhoz, hogy az SCR rendszerekben felhasznált karbamidoldat-adagoló egységek optimálisan tudjanak működni, az alkatrészeiknek nagyon magas tisztasági követelményeknek kell megfelelniük. Ezt a magas tisztasági szintet egy EcoCcore berendezéssel éri el a Cummins Emission Solutions a mexikói Juarezben újonnan épült gyárban. A szénhidrogénnel üzemeltetett tisztítóberendezés egyfelől a tisztítási eredményeivel győz meg a hagyományosan alkalmazott vizes rendszerekkel összehasonlítva, másfelől kimagaslóak az átfutási idői, a folyamatbiztonsági és a költséghatékonysági mutatói is.

A Cummins Emission Solutions a világ élvonalbeli gyártói közé tartozik a dízelmotorokhoz készülő kibocsátáscsökkentő rendszerek terén. Megoldásaikat mind haszongépjárművekben, mind pedig gépekben is alkalmazzák. Ezek közé tartoznak a karbamidoldat-bevezető és -adagoló egységek, amelyek az SCR rendszerekben (szelektív katalitikus redukció) központi elemeként a nitrogénoxid-kibocsátás (NOx) csökkentéséről gondoskodnak. A bevezető és adagolóegységek gyártása többek között a 2014-ben alapított Cummins Juarez Emission Solutions gyárban történik, amelynek székhelye a mexikói Ciudad Juárezben található.

A tisztaság elengedhetetlen követelmény a tökéletes működéshez

Az SCR rendszerek hatékony működése szempontjából döntő tényező a kipufogóvezetékbe vezetett karbamidoldat minél finomabb porlasztása. „Az adagolórendszereink optimális működése szempontjából döntő szerepet játszik az alkatrészek tisztasága” – magyarázza Hugo Perez Palomino, a Cummins Juarez Emission Solutions gyártástechnológiai és új termékek bevezetéséért felelős részlegének igazgatója. A gyártás során megmunkálóolajok és -zsírok, valamint egyéb részecskék szennyezik be az alkatrészeket. A különböző acélötvözetekből gyártott alkatrészek tisztítása során külön kihívást jelent a nehezen elérhető belső furatok tisztítása. 

Éppen ezért az alkatrésztisztító berendezés kiválasztásakor a tisztítási teljesítmény, a magas termelési kapacitás, valamint a költséghatékonyság vezette a prioritási listát, amellyel a vállalat különböző berendezésgyártókat keresett meg. 

Az alkatrészspecifikus tisztítóprogramok kiválasztása kézileg történik egy jól áttekinthető, egyértelmű piktogramokkal ellátott képernyőről.


A víz nélküli üzem is döntő kritérium volt

Az EcoCcore kiválasztásakor egy nemhalogénezett szénhidrogénnel vagy módosított alkohollal üzemeltett Ecoclean gyártmányú tisztítóberendezés mellett döntöttek a vállalat projektfelelősei. Meghatározó tényezőnek bizonyultak az elvégzett próbatisztítások során elért tisztasági eredmények, valamint a berendezés kialakítása is. „A Cummins Juarez sokszor dolgozik vizes alapú tisztítóberendezésekkel. Mivel azonban a Ciudad Juarez a Chiahuahua-i sivatagban található, ahol is vízhiánnyal kell megküzdeni, így hatalmas előnyt jelentett, hogy ez a berendezés víz nélkül üzemel. Az integrált közegelőkészítésnek köszönhetően az oldószer nagy mértékben újrahasznosítható, így további költségigényes kezelés vagy felújítás nélkül is hosszú ideig használhatjuk” – számol be a gyártástechnológiai részleg igazgatója. A Cummins csoporton belül immár 15 különböző, vízzel és oldószerrel üzemelő Ecoclean gyártmányú tisztítóberendezés gondoskodik a követelményeknek megfelelő alkatrésztisztításról Indiában, az USA-ban, valamint Mexikóban. 

 

Modern technológia a kimagasló tisztaság érdekében

A Cummins Juareznél alkalmazott EcoCcore berendezés halogénmentes szénhidrogénnel üzemel, és teljes vákuum alatt dolgozik. Az egykamrás berendezés széles szériafelszereltségével is kitűnik – idetartozik például a két, előtisztításhoz és finomtisztításhoz használt nemesacél elárasztótartály, a hővisszanyerés, a teljes áramú szűrőrendszer és a bypass szűrőrendszer, valamint a nagyteljesítményű desztillálás. Ezenkívül a standard gőzzel történő előzetes zsírtalanítás is hozzájárul az alkatrészek kimagasló tisztaságához. Az olajtartalmú kondenzátumot nem vezetik a szokásos módon az elárasztó tartályba, hanem közvetlenül a desztilláló berendezésbe. Ezzel minimalizálható az elárasztótartályban képződő olajlerakódás, illetve a szénhidrogén olajjal történő dúsítása, s ezzel optimalizálható a zsírtalanítási teljesítmény. A berendezés standard ultrahangos injektáló-árasztó mosóegységgel is fel van szerelve, amely a szűréssel egyidőben kerül bevetésre. Az eltávolított részecskéket a rendszer így a tisztítással párhuzamosan elhordja, s így azok nem tudnak lerakódni a munkatérben. A munkadarabtartók forgását és precíz pozicionálását frekvenciavezérelt forgó hajtómű irányítja. „Ez a vákuummeghajtással, különböző tisztítási eljárásokkal, forgatószerkezettel és vákuumos szárítással felszerelt egykamrás berendezés kitűnő teljesítményt és igen kielégítő tisztasági eredményeket produkál” – jegyzi meg Hugo Perez Palomino.

A karbamidoldat-bevezető és -adagoló rendszerek alkatrészeinek tisztítását végző berendezés közvetlenül a gyártósorba van integrálva. 


Kimagasló termelési kapacitás és rövid ciklusidők

A Cummins Juarezben háromműszakos üzemben történik az alkatrészek tisztítása, mégpedig munkadarabtartókra helyezve. Az alkatrészek a berendezés szállítóegységére kerülnek, amely automatikusan beszállítja őket a max. 670 x 480 x 400 mm-es tisztítótartályokhoz és max. 200 kg-os tömeghez kialakított munkakamrába. A nagy sarzstétel lehetővé teszi, hogy a berendezés egyszerre több munkadarabtartót is összefogjon egy köteggé, ami hozzájárul a kívánt magas termelési kapacitáshoz.

Az alkatrészek sokfélesége miatt kilenc különböző, alkatrészspecifikus tisztítóprogram áll rendelkezésre. Ennek köszönhetően precízen hozzá lehet igazítani a tisztítandó munkadarabokhoz a különböző folyamatparamétereket, amilyenek az injektáló mosáshoz és a gőzzel történő zsírtalanításhoz beállított idők és intervallumok, az ultrahangos tisztítás teljesítménye és időtartama, valamint a szárítási paraméterek. A programot kézileg választja ki a gépkezelő, majd a program a munkakamra bezáródását követően automatikusan elindul. A tisztítási idők az adott program függvényében hat és nyolc perc / sarzs között ingadoznak. A viszonylag rövid ciklusidőknek köszönhetően a berendezés a termelési kapacitással szembeni követelményeknek is eleget tesz, amivel a munkadarabonkénti tisztítási költségek is csökkenthetők. „Az EcoCcore a tisztítási teljesítmény, termelési kapacitás és költséghatékonyság terén nyújtott kimagasló értékeivel tűnik ki” – teszi hozzá Hugo Perez Palomino. 

 

A csekély felállítási felületnek köszönhetően gyártófelület takarítható meg

A gyártástechnológiai részleg igazgatója számára további fontos szempont volt a berendezés csekély helyigénye. A  4 663 x 1 938 mm (h x szé) méretű berendezés felállításához mindössze kilenc négyzetméter gyártófelületre van szükség, ami nagyon becses szempont a Cummins Juarez számára. „Más gyártók tisztítóberendezéseivel összehasonlítva az EcoCcore kicsinek tűnik, ez a kis gép mégis nagyobb teljesítményű, mint a nála lényegesen nagyobb berendezések, s ezért megéri a beruházást” – jegyzi meg zárásként Hugo Perez Palomino.

A berendezésbe történő adagolást integrált szálítóberendezés végzi. A 670 x 480 x 400 mm-es sarzsokhoz kialakított munkakamrában történik a gőzzel történő zsírtalanítás, az injektáló elárasztó mosás, az ultrahangos tisztítás, valamint a szárítás. 

 

Az SBS Ecoclean-ről:

Az SBS Ecoclean vállalatcsoport jövőorientált berendezések, rendszerek és szolgáltatások fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik az alkatrésztisztítás és felületi megmunkálás céljaira. Ezek a világviszonylatban vezető megoldások a világ minden táján támogatják a vállalkozások kimagasló minőségű, hatékony és tartós termelését. Ügyfelei egyaránt kikerülnek a gépjármű- és autóalkatrész-gyártás teréről, akárcsak a piac tágabb területeiről is – kezdve a gyógyászati, mikro- és finomtechnikával, a gépgyártáson és optikai ágazaton keresztül egészen az energiatechnikáig és repülőgépiparig. Az Ecoclean vállalat sikeres a fejlesztésen, csúcstechnológián, tartósságon, ügyfélközpontúságon, sokszínűségen és megbecsülésen alapul. A vállalatcsoport a tizenkét világszintű telephelyével kilenc országban képviselteti magát, és mintegy 900 alkalmazottat foglalkoztat.

 

Ecoclean, Volker Lehmann, 70794 Filderstadt, Németország,
Telefon +49 (0)711 7006272,
volker.lehmann@eoclean-group.net
www.ecoclean-group.net, www.ucm-ag.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzáadáson alapuló hibrid gyártás: erőforráskímélőbb és rugalmasabb 3D-fémnyomtatás

 

 

 

A gyártócsarnokokban általában még mindig a hagyományos, elvonáson alapú technológiákat használnak. A komplex kialakítású kovácsot és öntött alkatrészeket ennek során gyakran körülményes módon kell megmunkálni. A repülőgépgyártásban használt nagyteljesítményű és könnyűszerkezetű alkatrészek gyártása során a nyersanyagnak még mindig akár 90 százalékát is lehordják. Ezzel ellentétben a hozzáadáson alapuló gyártásban az alkatrészeket rétegesen építik fel. Így takarékoskodnak az erőforrásokkal és elkerülik a gyártási hulladékot, ezen kívül a gyártás rendkívül rugalmas.

 

Hozzáadásos hibrid gyártás mint praktikus alternatíva

A hagyományos eljárás praktikus alternatívája a hozzáadáson alapuló hibrid gyártás. Ennek során a nyers idomok hagyományos módon készülnek, például kovácsolással vagy öntéssel, de a kiegészítő geometriákat hozzáadással hordják fel, így teszik egyedivé az alkatrészeket – a Kutatási és Képzési Szövetségi Minisztérium (Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF) által támogatot ProLMD projekt keretében az LMD lézeres felhordó hegesztés segítségével. A többi hozzáadásos technológiákhoz képest az előnyt a magas szintű hozzáadási arány jelenti. Így például legyárthatók a repülők lokálisan megerősített szerkezeti alkatrészei vagy a turbinák kiemelt funkcionalitású komponensei. Eddig azonban a magas költségek és a komoly igényeket támasztó megmunkálási feltételek gyakran megakadályozták a technológia átfogó használatát.

 Mivel a lézeres felhordó hegesztés során védeni kell az anyagokat az oxidációtól és a teljes berendezés védőgázas légkörben található, a megmunkálandó alkatrészek mérete eddig határok közé volt szorítva. – Günter Neumann, a KUKA Lézeres Alkalmazások üzletág vezetője

 

Mérföldkő a lézertechnológiás hibrid gyártásban
A Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (ILT) és további ipari partnerek bevonásával a KUKA egy BMBF-KIT-(Karlsruhe)-projekt keretében a hibrid LMD-technológia gyártási láncba történő integrációján dolgozik. Ennek során a Laser Metal Disposition (LMD) eljárást alkalmazzák, amelyet a nyilvánosság 3D-nyomtatásként ismer. A berendezés alapját KUKA robotok képezik.

 

A ProLMD keretében a kiemelkedő hatékonyságú folyamatok fejlesztését kutatják az LMD lézeres felhordó hegesztéshez

 

Nagyméretű alkatrészek hozzáadásos hibrid gyártása a KUKA LMD-technológiájával

A ProLMD projekt célja, hogy nagyméretű alkatrészek LMD-technológia alkalmazásával végzett gyártásához robusztus és hatékony folyamat- és rendszertechnológiát fejlesszenek. Ennek a rendszernek meg kell felelnie pl. a repülő és űrrepülő-gyártás során használt legmodernebb gyártási technológiáknak és a magas szintű biztonsági követelményeknek.A KUKA robotokon alapuló szabványosított rendszertechnológia költségelőnyt jelent. A száloptikás irányítású rendszer használatának köszönhetően a robot majdnem korlátlanul mozoghat a munkavégzési tartományban. Így lehetővé válik, hogy rugalmasan illeszkedjen az alkatrész geometriájához és méretéhez – akár kis darabszám esetén is.


Előnyök az LMD lézeres felhordásos hegesztés során: rövidebb gyártási idő, alacsonyabb költségek

A ProLMD eredményeit a következő években már hasznosíthatják a gyártásban résztvevő partnereknél (MTU, Airbus és Daimler). „Számunkra mindez mérföldkövet jelent a hibrid gyártási eljárás ipari bevezetésében“, mondja Lars Ott, a KUKA ProLMD projektvezetője. A szakértők szerint a technológiával a gyártási idő akár 50 százalékkal, a költségek pedig 20-30 százalékkal csökkenthetők. Ezen kívül a bevezetéssel egy fenntartható elemet lehet hozzáadni az erőforrás-hatékony gyártáshoz.

A KUKA a projektben az aacheni telephelyen dolgozó szakértőknek a robotalapú lézertechnológia területén szerzett sokéves tapasztalatára támaszkodik. A projektben a KUKA két megegyező gyártósort tervezett és telepített a hozzáadásos hibrid gyártáshoz, melyek az Aachen melletti Würselen-ben lévő telephelyen, ill. a közeli Fraunhofer Intézet egy-egy külön csarnokában működnek. „Hosszútávon szeretnénk az eljárást egészen a sorozatgyártásig finomítani“, teszi hozzá Günter Neumann.

 

 

 

Automatizált megoldások az egészségügyi szektorban – Hogyan válik az egészségügyi szervezetek hasznára az autonóm mobil robotok (AMR-ek) használata?

 

 

 


Jesper Sonne Thimsen, a Mobile Industrial Robots Közép- és Kelet-európai régiójának értékesítési igazgatója

Napjainkban a világ kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi szektorra, mely során górcső alá kerülnek a működési- és munkafolyamatok, valamint a kapacitások területe is. A munkafolyamatok optimalizálásának szükségessége azonban ebben a szektorban nem új keletű. Különféle iparágak – beleértve az egészségügyet is – gyártóvállalatai és intézményei autonóm mobil robotok segítségével szereznek versenyelőnyt a termelékenység és rugalmasság szempontjából egyaránt.

A manuális szállítási feladatok strapabíró, intelligens AMR-eknek való átadása optimalizálja a munkafolyamatokat. Így nem meglepő, hogy az egészségügyi szektor is kihasználja ezt a lehetőséget, és már számos példa áll rendelkezésre, melyek bemutatják az AMR-ek kórházakban, vagy egyéb egészségügyi intézetekben betöltött szerepét.  

Az AMR-ek biztonságosan dolgoznak az emberek közvetlen közelében, könnyen telepíthetők, és segítenek a vállalatoknak növelni működésük hatékonyságát. Az autonóm és együttműködő mobil robotok új generációja a befektetés gyors megtérülését biztosítja, amire gyakran kevesebb, mint egy év alatt sor kerül.

 

A kórházak üdvözlik az innovatív technológiákat

A dániai Zealand-i Egyetemi Kórháznak évi 400 ezer járóbeteg ellátására és 90 ezer páciens kórházi ápolására rendelkezik kapacitással. A kórház innovatív intézkedésekbe fektet be annak érdekében, hogy biztosítsa az intézmény zavartalan működését annak további bővülése során, ami kiterjed a modern technológia, például az autonóm mobil robotok (AMR-ek) telepítésére is. A felszereléshiány elkerülése érdekében korábban a kórház szolgáltató személyzete hetente intézett kiszállításokat a különböző osztályokhoz. Ez a manuális procedúra megterhelőnek bizonyult, nehéz súlyok emelésével járt, és sokat elvett az alkalmazottak értékes idejéből, így hát a kórház egy MiR100 AMR-t telepített, hogy naponta szállítson steril eldobható eszközöket a kórház öt osztályának. A robot hetente több mint 10 kilométert tesz meg, amivel növeli a kiszolgálás minőségét, minimalizálja a raktározáshoz szükséges helyet, lépéseket takarít meg, és megelőzi a készlethiányt. A MiR mobil robotjával a kórház javítani tudta munkafolyamatait, és minimálisra csökkentette a várakozási időket a gyakoribb és célzott kiszállításoknak köszönhetően. Az AMR munkája annyira pozitív fogadtatásban részesült, hogy a kórház már további hasonló feladatok automatizálását tervezi, például a gyógyszerek a kórházi gyógyszertárakból és laboratóriumokból való továbbszállítását.

 


Egy másik intézmény, az ugyancsak dániai
Dél-Jütlandi Kórház egy MiR100 robotokból álló flottát alkalmaz vérminták és rákgyógyszerek szállítására. A munkatársak okostelefonon keresztül tudják magukhoz hívni az „Ejnar” névre hallgató robotot, és amikor megérkezik, ráhelyezik a szállítmányt, majd útjára küldik. A Dél-Jütlandi Kórház robotokért felelős igazgatója Poul Martin Møller így nyilatkozott az AMR-ekről: „Ejnar a kórházi környezet szerves részévé vált, és nem ritka azt hallani, hogy a páciensek egy „Szia, Ejnar!”-al köszöntik a MiR100-at, sőt, beszélnek is hozzá, amikor találkoznak vele a folyosón.”  Az önvezető járműveket a kórházakban általában arra használják, hogy alagsori folyosókon keresztül szállítsanak árut, viszont a kedvező megtérülés és az együttműködő robotok közvetlenül a kórtermekhez való gyógyszerszállításának pozitív tapasztalatai arra ösztönzik a Dél-Jütlandi Kórházat, hogy a jövőben kiterjessze a mobil kobotok ilyen módú alkalmazását.

 


Háttértámogatás az orvosi eszközök gyártása során

Nemcsak az egészségügyi intézmények, hanem az orvosi eszközök gyártószektora is alkalmaz AMR-eket, többek közt a speciális orvosi termékeket gyártó Argon Medical Devices is. Az orvosi eszközök gyártásának higiéniai követelményei miatt a személyzetnek védőfelszerelést kell hordania, amikor a tisztatérben dolgoznak, majd le kell venniük azt, amikor megkezdik az anyagok kiszállítását a gyáron belül, mindez pedig értékes órákat vesz el a munkaidejükből. Továbbá, az anyagok szállításának folyamata önmagában egy hozzáadott értékkel nem bíró feladat, ami nem vesz igénybe emberi döntéshozatali képességeket. Ezek a körülmények vezettek ahhoz, hogy az Argon egy MiR200 robotot telepítsen, amit a munkatársak mobiltelefonjukon keresztül tudnak vezérelni, és a tisztatér és a raktár között szállít eszközöket. Így értékes idő szabadult fel, mivel a tisztatérben dolgozó alkalmazottaknak ezután már nem kell miden alkalommal levenni a védőfelszerelést, amikor szállításra van szükség. Ezen felül a robot intuitív webes felhasználói felülete, valamint az a tény, hogy sem vezetékekre, sem mágnesekre nincs szüksége a működéshez, gyors és egyszerű üzembe helyezést tett lehetővé. Mindennek eredménye, hogy az Argon Medical Devices érintett személyzetét értékesebb feladatokkal tudja megbízni. A megtakarított idő egy teljes műszakban dolgozó alkalmazott munkaidejét tette ki, ami azt jelentette, hogy az Argon befektetése mindössze egy év alatt megtérült.

 

 

A Mobile Industrial Robots-ról:

A Mobile Industrial Robots (MiR) az ipar legfejlettebb együttműködő és biztonságos, autonóm, mobil robotjait (AMR) fejleszti és forgalmazza, amelyek segítségével a gyártók egyszerűen és költséghatékonyan tudják menedzselni belső logisztikai folyamataikat, felszabadítva a munkavállalókat a magasabb értéket képviselő feladatok érdekében. Több száz közép és nagy multinacionális gyártóvállalat és logisztikai központ mellett kórházak is világszerte alkalmazzák a MiR innovatív robotjait. A MiR által rendkívül gyorsan kiépített globális terjesztési hálózat jelenleg több mint 60 országra terjed ki. Regionális irodákkal rendelkeznek New York-ban, San Diego-ban, Szingapúrban, Frankfurtban, Barcelonában, Tokióban és Sanghajban. 2019-ben a MiR árbevétele 44 millió dollár volt. A tapasztalt dán robotipari szakértők által alapított és vezetett MiR központja a dániai Odensében található.
További információ:
www.mobile-industrial-robots.com.

 

 

A robotikai gripperek segítik az automatizálást az élelmiszeriparban – Miért olyan fontos ez az FMCG szektor számára?

 

A világ népessége egyre csak nő, azonban a demográfia csak egyike azoknak a mozgatórugóknak, amik az élelmiszeripari automatizálást szorgalmazzák. A munkahelyi biztonság, szigorú élelmiszer-biztonsági előírások, a feldolgozott élelmiszerek népszerűségének emelkedése, valamint a teljesítmény növelésére és a csökkenő gyártási költségekre való igény mind szerepet játszik az automatizáció egyre gyorsabb ütemű térhódításában.

 

A hagyományos automatizáció kiválóan teljesít az olyan szektorokban, mint amilyen például az autóipar, viszont nehezen birkózik meg egyes, az élelmiszeriparban előforduló egyedi kihívásokkal, melyek során az egyes termékeket óvatosan kell kezelni, ráadásul sem alakjuk, sem elrendezésük nem egységes, emellett pedig emberi fogyasztásra szánják őket. Azonban az új és továbbfejlesztett gripper technológia, valamint a velejáró képfelismerő rendszerek érkezése mindent megváltoztatott. Az emberi kéz mozdulatait reprodukáló gripper technológiai fejlesztések lehetővé tették, hogy a robotok gyümölcsöket és zöldségeket is csomagolhassanak. A vákuumos gripperek segítenek a robotoknak abban, hogy sikeresen lássanak el olyan óvatosságot igénylő csomagoló feladatokat, amikre a hagyományos megfogók nem képesek, a puha gripperek pedig oly módon tudják közvetlenül kezelni az élelmiszereket, hogy azok garantáltan ne sérüljenek vagy nyomódjanak meg az automatizált folyamat során. Mindennek eredményeképpen a másodlagos élelmiszer-feldolgozó alkalmazások már nem mutatnak túl az automatizált rendszerek által nyújtott lehetőségeken. A puha gyümölcsök áthelyezésétől a csokoládé és pékáru kezeléséig az élelmiszeripar hihetetlen iramban aknázza ki az új gripper technológiákban rejlő lehetőségeket.

Mit képesek ezek a technológiák nyújtani a gyártóvállalatoknak?


Munkahelyi biztonság és a munkavállalók megtartása:
a robotok elvégezhetik azokat a munkákat, amik már nem bizonyulnak biztonságosnak, vagy megoldhatónak az emberek számára, emellett ezeket a feladatokat megállás nélkül tudják végrehajtani, ami manapság rendkívül fontos tényezőnek számít. Továbbá, az együttműködő robotok eljövetele ahhoz is hozzásegíti a gyártókat, hogy szembe tudjanak nézni a munkavállalók megtartásának régóta fennálló problémájával. Az együttműködő robotok lehetővé teszik a gyártásvezetők számára, hogy alkalmazottaikat értékesebb feladatokhoz csoportosítsák át. Eközben a robotok átveszik az unalmas, vagy piszkos munkákat, mint például a nehéz súlyok emelése, vagy az ismétlődő áthelyező műveletek, amelyek akár elégedetlenséghez vagy sérülésekhez is vezethetnének.


Rugalmas és az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő kezelés:
a vásárlói és iparági igényekre válaszolva a szabályozó testületek egyre szigorúbb követelményekkel szembesítik az élelmiszer-feldolgozó szektort. Még a legjobb szándékuk ellenére is előfordulhat, hogy az emberi munkavállalók olyan szennyezőanyagokat hordoznak és terjesztenek, amik így, vagy úgy, de rákerülhetnek a végtermékre. A hitelesített puha grippereket a törékeny és sérülékeny elemek feldolgozásához ajánlják. Növelik az élelmiszer-biztonságot, valamint képesek változatos alakú, óvatos érintést igénylő élelmiszerek, mint például a saláta, a fűszernövények, vagy az eper kezelésére. Az OnRobot puha grippere zökkenőmentes integrációt biztosít a legtöbb együttműködő robottal és könnyű ipari robottal, egyrendszeres megoldásának köszönhetően.


Megnövekedett termelékenység és minőség:
a hitelesített gripperek segíthetnek a gyártóknak abban, hogy a minőséget magas színvonalon tartsák, ami egyben kiküszöböli a költséges termékvisszahívásokat is, miközben hozzájárulnak a termelékenység növeléséhez is. A szakképzett gyártóipari munkások hiánya egy régóta fennálló probléma, így fontos olyan grippereket választani, amelyek könnyedén integrálhatók a meglévő automatizációval, és használatuk egyszerű a végfelhasználók számára, függetlenül attól, milyen szakképzettséggel rendelkeznek. Az együttműködő robotoknak szánt gripperek esetében ez azt jelenti, hogy biztosítani kell a kompatibilitást a vezető együttműködő robotmárkákkal.

Törékeny növények csomagolása a Rosborg Greenhouse-nál

Dánia legnagyobb fűszer- és gyógynövénytermelő vállalata, a Rosborg Food Holding úgy döntött, hogy az OnRobot érzékeny és rugalmas RG6 kétujjas robot grippereit bízza meg azzal, hogy növényeiket kezelje. A dániai Odensében fekvő 120 ezer négyzetméternyi üvegházban menta, kapor, tárkony, miniatűr rózsa, és egyéb apró, törékeny növények teremnek, amik aztán egy, a legmodernebb technológiával felszerelt termelőüzemben kerülnek feldolgozásra. Összesen 130 alkalmazott foglalkozik az évente 28 millió növény és 12 millió miniatűr virág termesztésével, csomagolásával, kezelésével és értékesítésével, melyek a Gloria Mundi, az Økologihaven és az Eurostar márkák termékeiként kerülnek piacra. Az egyre szélesebb körű termékekre irányuló növekedő keresletre, valamint a szezonális fluktuációra a vállalat a gyártósorának optimalizálásával és automatizálásával válaszolt.

„Olyan grippert kerestünk, ami óvatosan fel tudja emelni a növényeket és virágokat anélkül, hogy összenyomná őket. Széles és gyengéd fogása, valamint pontossága és rugalmassága miatt választottuk az RG6 grippert. A kobottal és gripperrel létrejött új megoldásunk automatizálja a kartondobozok hajtogatásával, majd az azokba növények helyezésével járó feladatokat. Azt is szerettük volna, hogy a befektetés gyorsan megtérüljön. Már készen állunk a következő projekt élesítésére is, mely során egy további kobotot és grippert vásárolunk, amelyek feladata egy növényeket vágó gépbe való adagolás lesz. A gripperrel felszerelt kar megtalálja, és óvatosan megfogja a növényt, majd megfordul és a vágógéphez vezető futószalagra helyezi azt.” – mondta Henning Jørgensen a Rosborg Food Holding társtulajdonosa és operatív igazgatója.

Az OnRobot és az Automat-X közös, magyar nyelvű webináriumának tematikáját kifejezetten azzal a céllal állítottuk össze, hogy – elsősorban CNC – gépkiszolgáló alkalmazásokhoz, palettázó rendszerekhez és pick&place feladatokhoz nyújtsunk praktikus segítséget és ötleteket. A felvételhez és lerakáshoz használt leggyakoribb fogórendszerek közül részletesen bemutatjuk a VG10 és VGC10 elektromos vákuumos grippereket, emellett debütál az OnRobot nemrégiben piacra dobott, új fejlesztése is, a 2.5D Vision System is.

Regisztráció:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3909257924628283406 

Az OnRobot-ról
Az Onrobot termékkínálata széleskörű eszközöket tartalmaz együttműködő alkalmazások számára, beleértve az elektromos grippereket, erő/nyomatékérzékelőket, a két vákuumos grippert, a Gecko egykorongos grippert, továbbá a puha grippert, a háromujjas fogószerkezetet, az OnRobot Eyes-t, és eszközcserélőket. Az OnRobot kínálatának új kombinációjával gyorsabbá és egyszerűbbé válik az olyan feladatok automatizálása, mint például a csomagolás, minőség-ellenőrzés, anyagmozgatás, gépkiszolgálás, összeszerelés, és felületkezelés. A dániai Odensében lévő központján kívül az Onrobot jelenleg Dallasban, Soest-ben (Németország), Barcelonában, Varsóban, Sanghajban, Tókióban, Szöulban, Szingapúrban és Budapesten is rendelkezik irodákkal. 

További információért kérjük, látogasson el a https://onrobot.com/hu weboldalra.

www.onrobot.com 

 

 

 

 

Megújult HAAS Automation Inc nemzetközi weboldala

 

 

 

A mai digitális világban nagy valószínűséggel találkozhatott már olyan megoldással, ahol minden információ egy helyen, naprakészen megtalálható és azonnal elérhető a nap bármely szakaszában.

 

De tapasztalta már ezt a CNC szerszámgépgyártók „világában”?

  • Szeretné tudni, hogy mennyibe kerül egy megmunkálógép, amely megfelelne az elvárásainak?


A megoldás a Haas „Build&Price” lehetősége!

Specifikálja saját HAAS gépét online és küldje el az Ön által összeállított árajánlatot saját magának!

A kiválasztott gépekről számtalan részletes műszaki információ megtalálható, letölthető. (pl.: 3D modellek, layout rajz, szállítási előtti tudnivalók stb.)

 

Mi minden változott még?

  • Teljesen megújult a „myHaas” felület. Egyszerű és biztonságos módja az Ön Haas gépének felügyeletére. Távolról kaphat infromációt a gép(ek) státuszáról a HaasConnect alkalmazáson keresztül, illetve itt tárolhatja/kezelheti saját ajánlatait. 
  • Elérhető a bemutató termünkben kiállított gépeink listája. Naprakész információ a Haas európai bemutató termi gépeinek listájáról, amely nagy segítséget nyújtat, ha azonnal szerszámgépre van szüksége. Ezen gépeken felül, az európai központi raktárban folyamatosan több száz új Haas gép „várja” új tulajdonosát, ezzel is segítve Ügyfeleink rugalmasságát. 
  • Amennyiben alkatrészre lenne szüksége, azt könnyedén beszerezheti. Nem feltétlen van szükség a szokásos ajánlatkérési folyamatra. Az alkatérszek a nap bármely szakaszában megrendelhetőek. Minden alkatrészhez részletes információ érhető el az árak mellett. 
  • Kezelési kézikönyvek letölthetőek (magyar nyelven is!) Előzetes regisztráció nélkül, online hozzáférhet a Haas gépek részletes kezelési kézikönyveihez. 
  • Folyamatosan bővülő támogató/oktató videók. A Haas Youtube csatornáján szinte naponta jelennek meg releváns új szakmai videók, amelynek nem csak a Haas gép felhasználók számára hasznosak, hanem mindenkinek, aki a CNC iparágban dolgozik. Ha szeretne értesülni az új szakmai videókról, iratkozzon fel a Haas Tip Of the Day sorozatára. 
  • És még sokminden más… 🡪

 

Látogasson el a megújult www.haascnc.com weboldalra, és használja ki előnyeit!

Elakadt? Esetleg kérdése van?
Forduljon a magyarországi képviselethez bizalommal!


Elérhetőség: www.haashungary.com

A részletekkel kapcsolatban a Haas értékesítési csapata szívesen áll a rendelkezésükre!

 

 

 

Élvonalban a minőségirányítási rendszerek kialakításában, fejlesztésében

 

 


Cégünk, a
QFD Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. a Német Gépjárműipari Szövetség Minőségirányítási Központjának (VDA QMC) magyarországi és délszláv licencpartnere. Tevékenységünk súlypontja a gépjárműipari felnőttképzés, de emellett a cég alapítása (2003) óta foglalkozunk irányítási rendszerek kialakításával és fejlesztésével is.

Az elmúlt években több rendszerfejlesztési projektben vettünk részt Magyarországon és külföldön, a nagy cégektől kezdve, mint az Audi Hungária, a Robert Bosch, a thyssenkrupp, a Valeo, a Valeo-Siemens, a kis és közepes vállalatokig, mint a TI Automotive, a SIMON, a KSH Rugógyár, vagy a CGR Hungary.

Ehhez a tevékenységhez nagy lökést adott az ISO 9001 általános és különösen az IATF 16949 gépjárműipari minőségirányítási rendszerek legutóbbi, radikális változása. Az átállási projektek során vizsgáltuk, hogy milyen tényezők akadályozzák az eredményes működtetést, mik azok a jellegzetes problémák, amelyek miatt sok cégnél az irányítási rendszerek üzemeltetése adminisztrációs terhet és nem hatékonyságnövekedést okoz a folyamatszemléletben, a folyamatmenedzsmentben rejlő lehetőségek kihasználásával. Megfigyeléseinkben közös pont volt, hogy a legtöbb cégnél a dolgozóknak csak egy szűk köre van bevonva a rendszerek kialakításába és üzemeltetésébe. Napi munkájuk során nem mindig egyértelmű számukra, hogy ők egy rendszer részei és a saját eredményességük és hatékonyságuk biztosítja az általuk végzett folyamatok-, és azon keresztül pedig a teljes vállalat eredményességét és hatékonyságát.

A szabványok új kiadásaiban leírt alapvetések (melyek a folyamatszemlélet alapvető kérdéseire mutatnak rá, és érthetővé teszik azokat az összes érintett dolgozó számára) alapján kifejlesztettük webes alapon működő támogató szoftverünket a SMANAG-et. A rendszer jelenleg elérhető moduljai lehetővé teszik az alapkövetelményeknek való egyszerű, mindenki számára érthető, és nem utolsó sorban, az auditokon könnyen bemutatható megfelelést. Az alapvető követelményeken túl, mint amilyen a folyamatmenedzsment, a kockázatmenedzsment, vagy akár a minőségirányítási kézikönyv online elkészítése, olyan a közepes és nagyobb szervezetek számára fontos funkciók is kifejlesztésre kerültek, mint a vevőspecifikus követelmények kezelése, vagy a komplex kompetencia menedzsment. Ez utóbbi két modul mind a fontosságát, mind a komplexitását tekintve kiemelkedő jelentőségű a gépjárműipari cégek számára. További előnye a rendszernek a több telephelyes használati mód, amikor a telephelyek külön-külön felépíthetik a struktúrájukat, de közben a közös szinergiákat is használhatják. Az sem okoz gondot, ha a telephelyek különböző országokban vannak, mert a szoftver támogatja a magyar mellett az angol, német, francia, kínai, koreai és szerb nyelvek használatát.

A tapasztalatok azt mutatják, hogyha a dolgozók a napi munkájukat megfelelő eszközökkel, alkalmazásokkal végzik, automatikusan részévé válnak a folyamatnak. Nem okoz problémát számukra sem a folyamatszemlélet, sem a saját szerepük megértése a folyamatok rendszerében és a szervezeti eredményesség és hatékonyság elérésében.

 

www.qfd.hu

 

 

 

 

Online premierrel készült a FANUC CRX kobot Magyarországon

 


Első alkalommal mutatták be

a FANUC legfrissebb, forradalmian új robottechnológiai fejlesztéseit

Az innovatív könnyűsúlyú kollaboratív robotot, a CRX-10iA a magyar leányvállalat webinárján debütált

 

PREZENTÁCIÓ

2019 december vége egy várva várt fejlesztést hozott el a FANUC robotikai portfóliójába, kiegészítve a világ legszélesebb ipari és kollaboratív robot választékát. Az eddigi CR kollaboratív robot sorozat egy teljesen új fejlesztéssel, a könnyűsúlyú CRX robottal bővült, melyet a tokiói IREX kiállításon láthatott először a nagyközönség.

A premierjét nagy várakozások előzték meg, hiszen ez az első olyan fejlesztése a FANUC-nak, mellyel az „ipari kollaboratív” robot irányból a könnyűsúlyú kollaboratív irányba fejleszt.
A FANUC korábban is grandiózus fejlesztésekkel lépett az együtt-működő robotok területére, többek között a mai napig is csúcstartó, 35kg-os teherbírású kollaboratív robotjával, melyhez később további 5 típus csatlakozott, lefedve a 4-35 kg-os terhelhetőségi tartományt és közel 2 méteres hatósugarat.

A legújabb fejlesztés megőrizte a FANUC hagyományait a meg-bízhatóságban és a robosztus kialakításban, mindemellett viszont jelentős karcsúsításon esett át, mely nagyban segíti a telepítést és a kezelhetőséget, ezáltal akár AGV-ken is megállja a helyét. Jelenleg két típusban érhető el a 10 kg teherbírású robot, egy rövidebb karú, 1.2 méteres kinyúlásúban, valamint egy hosszabb karú változatban, ami 1.4 méteres úthosszal rendelkezik.

Újszerűsége a robot dizájnjában is megjelenik, esztétikusan ötvözve a fehér és zöld színeket, tükrözve a fejlesztés mögötti minőséget.
A robotot a legegyszerűbb használatra tervezték: rendkívül egy-szerű telepíthetőségén túl kezelése is egyszerű, így első robot vásárlók is mélyebb előképzettség nélkül képesek beállítani. Programvarázslójával és az új, Teach Pendant Tablettel néhány gomb-nyomással létrehozható egy program, ezen felül kézivezérlési módjával tovább egyszerűsödik a programok elkészítése.

A megszokott módon a CRX robot az összes FANUC kiegészí-tővel kompatibilis, így kulcsrakészen, könnyedén integrálható hozzá látórendszer, erőérzékelő és még számos hasznos opció. A robot bemutatására a FANUC Hungary online webinárján került sor május 21-én 10 órakor, melyre előzetes regisztráció után tudtak belépni az érdeklődők.

A FANUC-RÓL

FANUC Corporation egy világvezető beszállító a gyártásautomatizálási megoldások, CNC vezérlések, ipari robotok és szerszámgépek (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT and ROBONANO) tekintetében.
Az 1956-os alapítása óta a FANUC úttörő a CNC eszközök fejlesztésében. Több, mint 264 irodával világszerte több, mint 7000 alkalmazottal a FANUC teljes körű szolgáltatást nyújt partnerei számára, legyen szó értékesítésről, műszaki támogatásról, logisztikáról vagy ügyfélszolgálatról.

 

https://www.fanuc.eu/hu/hu