Elektromotorok száraztisztítása a gépjárműiparban

 

 

A messzemenően automatizált tisztítósor kimagasló tisztaságot garantál rövid ütemidő alatt

A komplex elektromos gépcsoportok összeszerelésekor elkerülhetetlenek a szennyeződések. Az egyik neves gépjárműipari beszállító vállalatnál egy az Ecoclean cég által a specifikus felhasználói igényeknek megfelelően megtervezett száraztisztító berendezés gondoskodik arról, hogy a szennyrészecskék ne okozhassanak működészavarokat a szervókormányok későbbi üzemeltetésekor. A messzemenően automatizált folyamat egyúttal igen rövid ütemidőket is lehetővé tesz. Az energiahatékony hajtások alkalmazásával – akár hibrid, akár színtisztán elektromos vagy optimalizált belső égésű motorokról legyen is szó – egyre nő a gépjárművek vezetéstámogató rendszerekkel való felszerelése – ilyenek a parkolássegítő rendszerek, sávtartó segédek, autópályapilóta, automatikus kitérés, egészen az önvezető gépjárművekig. Az ezen funkciókat vezérlő és végrehajtó gépkomponenseknek kimagasló biztonsági és megbízhatósági követelményeknek kell eleget tenniük. Ezek közé a szervókormányok elektromotorjai is, amelyeket a gyártók folyamatosan továbbfejlesztenek, hogy azok megfeleljenek a legújabb követelményeknek.

Az összeszerelési folyamatok mint az újraszennyeződés forrásai

A szigorúbb specifikációk ennek során nem csupán az egyes alkatrészek műszaki tisztaságára vonatkoznak, hanem az összeszerelő gyártósorokra is. Hiszen az összeszerelési folyamatok során gyakran keletkeznek szennyrészecskék. S itt nemcsak a fémrészecskék állnak a fókuszban, amelyek a későbbi üzemelés során ronthatjátk az elektromotorok teljesítményét és rövidzárlatokat okozhatnak. Ugyanígy kockázatot jelentenek a nemfém szennyeződések és a szálas anyagok is, hiszen ezek nedvesség felszívásakor elektromosan vezetővé válhatnak. Az egyik neves gépjárműipari beszállító cégnél azt mutatták a végső ellenőrzés eredményei, hogy a már az összeszerelő gyártósorba integrált levegős száraztisztító berendezéssel nem sikerül eleget tenni a tisztasági követelményeknek. A Tier-1 projektfelelősei éppen ezért az Ecoclean GmbH vállalathoz fordultak. A monschaui székhelyű vállalat széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a sűrítettlevegővel és vákuumtechnológiával történő száraztisztítás terén, amelyeket az elektromobilitás különböző feladatköreinek megfelelően továbbfejlesztettek.

A BERENDEZÉS ÉS A FOLYAMATOK TERVEZÉSE SZIMULÁCIÓK ÉS TESZTELÉSEK SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNIK

Mivel a tisztítási feladatoknál nem „konfekciótermékről” van szó, ezért a folyamatok megtervezésekor tesztberendezést alkalmaztunk. Az alkalmazandó eszközöket áramlási szimuláció segítségével fejlesztettük ki. Ezzel egyfelől garantálható, hogy a tisztítás maximális közeghatékonysággal történjen, másfelől pedig, hogy a leoldott szennyrészecskék megbízhatóan eltávolításra kerüljenek a kezelőkamrából. Ennek során azt is figyelembe kellett venni, hogy minél kisebb a szennyrészecskék mérete, annál inkább csökken annak valószínűsége, hogy a tisztítóközeggel érintkezve spontán leváljanak a felületről.

A szimulációknak köszönhetően pontosan hozzá tudtuk igazítani a fúvókanyílásokat az összesen hét különböző motor és motorvariáns alkatrészeinek geometriai sajátosságaihoz. Ez lehetővé teszi az optimális injektálást, s ennek köszönhetően minimális üzemi költségekkel maximális tisztítóhatékonyság garantálható. A fúvókarendszerek gyártása 3D-nyomtatással történt. Komponensek, amelyek vezérlik és végrehajtják a járművezető-segítő rendszerek funkcióit, biztosítania kell a maximális biztonságot és megbízhatóságot. Ide tartoznak a szervokormány villamos motorjai is. A tisztítási tesztekhez szabvány szennyrészecskéket vittünk fel emulzióval az elektromos gépcsoportok komplex felületeire, majd azokat nagyjából egy órán keresztül kemencében szárítottuk, hogy a szennyeződés erősen rátapadjon a felszínre. Az ezt követő tisztítási folyamat azt mutatta, hogy már az első tesztelések során is lényegesen jobb eredményeket sikerült elérni az előírt tisztasági specifikációknál.

Az elektromotorok száraztisztításához tervezett folyamatok és berendezés kialakítása széleskörű tesztelések során történt, amelyek során áramlási szimulációt alkalmaztak az alkalmazandó szerszámok megállapításához és a leválasztott szennyrészecskék megbízható kihordásának kialakításához.

Biztonságos, automatizált tisztítás rövid ütemidőkkel

A kidolgozott folyamat berendezéstervezetté történő átültetése során azt is figyelembe kellett venni, hogy a tisztításnak munkadarabonként mindössze 7,8 másodperc alatt kell történnie. Az Ecoclean vállalat egy messzemenően automatizált berendezés révén tett eleget ennek a követelménynek, amely két kezelőállomással és két duplamegfogós mozgatókarral van felszerelve. Az egyes elektromotorokhoz igazított fúvókarendszerek egy szerszámpolcon találhatók. Minden egyes elektromotor el van látva egy RFID chippel, amely a tisztítóberendezésbe történő beérkezéskor leolvasásra kerül, a mozgatókarok pedig ezen az RFID chipen keresztül kapják azt az információt, hogy melyik szerszámot alkalmazzák. A szerszámcsere gyorscserélő rendszerrel történik. Az első mozgatókar felvesz két munkadarabot az alkatrészeket a berendezésbe szállító munkadarabartóról, majd az első állomáson megfelelően pozicionálja őket. Itt történik a mély menetes furatok állandó felügyelet alatti tűfúvókákkal való injektálása. A beállított tisztítási idő leteltével az 1-es mozgatókar a 2-es kezelőállomásra helyezi a munkadarabokat, majd visszamegy és két új munkadarabot hoz. A fúvóboxként kivitelezett második állomáson történik az elektromotorok speciálisan a formájukhoz igazított fúvókarendszerekkel való lefúvatása. Ennek során forog a fúvókés, hogy a folyamat során ne tudjanak úgynevezett holtterek képződni, ahol gyengébb a lefúvató sugár. Ez a folyamat a lehető legkisebb hálózati nyomással történik. A tisztítási idő leteltével a 2-es mozgatókar elveszi a munkadarabokat, és a tiszta munkadarabok tartóállványára helyezi őket.

A száraztisztító berendezés két mozgatókarral van felszerelve. Ez lehetővé teszi, hogy a munkadarabok mozgatása során a szennyezett és a megtisztított munkadarabok külön legyenek választva, kiküszöbölve így a visszaszennyeződés lehetőségét.

Az újraszennyeződés megakadályozása

Az egyenletesen jó tisztítási végeredményhez az is fontos a szennyeződések megbízható eltávolítása mellett, hogy azok ne keringjenek a környezetben. Ezt a fúvóbox zárt kialakításával sikerült elérni. A fúvóbox falainak speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy az elszívóberendezés folyamatosan kihordja az eltávolított szennyrészecskékeket. Az ehhez használt levegő szűrőn keresztül kerül be a gyártótérbe.

Mivel a munkadarabtartó állványokon is lehetnek visszaszennyeződési kockázatot jelentő szennyrészecskék, ezért az állványokat külön fúvatási folyamat tisztítja meg, miközben a munkadarabok az 1-es és 2-es állomáson találhatók. Ennek során ugyanazon szennyrészecskenormák a mérvadóak, akárcsak maguknak az elektromotoroknak a tisztítása során.

A száraztisztítás előkészített sűrítettlevegővel történik, a lehető legkisebb hálózati nyomáson.

A termelésirányító rendszerbe való bekötés és a folyamatadatok átvitele

A berendezés egy új fejlesztésű, ipari 4.0 kompatibilis vezérléssel van ellátva, amely be van kötve a Tier-1 termelésirányító rendszerébe (MES – Manufacturing Execution System). Annak érdekében, hogy megvalósítható legyen a tisztítási folyamatok ügyfél által kívánt utánkövethetősége, mindkét állomás folyamatparaméterei – mint például a folyamatnyomás – folyamatosan felügyelve vannak, az adatok pedig továbbításra kerülnek a termelésirányító rendszerbe.

Annak köszönhetően, hogy a tisztítási folyamatok optimálisan hozzá lettek igazítva a tisztítandó alkatrészekhez, a sorozatgyártás során is tartósan sikerül fenntartani a tisztítási tesztekkel elért eredményeket. A vállalat időközben már három ugyanilyen berendezést is alkalmaz két különböző gyártási helyszínen.

 

www.ecoclean-group.net

 

 

 

 

 

Víz helyett szénhidrogén – nagy teljesítmény kis felületen

 

 

Maximális tisztaság az ureaadagoló rendszerek alkatrészeihez

 

Ahhoz, hogy az SCR rendszerekben felhasznált karbamidoldat-adagoló egységek optimálisan tudjanak működni, az alkatrészeiknek nagyon magas tisztasági követelményeknek kell megfelelniük. Ezt a magas tisztasági szintet egy EcoCcore berendezéssel éri el a Cummins Emission Solutions a mexikói Juarezben újonnan épült gyárban. A szénhidrogénnel üzemeltetett tisztítóberendezés egyfelől a tisztítási eredményeivel győz meg a hagyományosan alkalmazott vizes rendszerekkel összehasonlítva, másfelől kimagaslóak az átfutási idői, a folyamatbiztonsági és a költséghatékonysági mutatói is.

A Cummins Emission Solutions a világ élvonalbeli gyártói közé tartozik a dízelmotorokhoz készülő kibocsátáscsökkentő rendszerek terén. Megoldásaikat mind haszongépjárművekben, mind pedig gépekben is alkalmazzák. Ezek közé tartoznak a karbamidoldat-bevezető és -adagoló egységek, amelyek az SCR rendszerekben (szelektív katalitikus redukció) központi elemeként a nitrogénoxid-kibocsátás (NOx) csökkentéséről gondoskodnak. A bevezető és adagolóegységek gyártása többek között a 2014-ben alapított Cummins Juarez Emission Solutions gyárban történik, amelynek székhelye a mexikói Ciudad Juárezben található.

 

A tisztaság elengedhetetlen követelmény a tökéletes működéshez

Az SCR rendszerek hatékony működése szempontjából döntő tényező a kipufogóvezetékbe vezetett karbamidoldat minél finomabb porlasztása. „Az adagolórendszereink optimális működése szempontjából döntő szerepet játszik az alkatrészek tisztasága” – magyarázza Hugo Perez Palomino, a Cummins Juarez Emission Solutions gyártástechnológiai és új termékek bevezetéséért felelős részlegének igazgatója. A gyártás során megmunkálóolajok és -zsírok, valamint egyéb részecskék szennyezik be az alkatrészeket. A különböző acélötvözetekből gyártott alkatrészek tisztítása során külön kihívást jelent a nehezen elérhető belső furatok tisztítása. 

Éppen ezért az alkatrésztisztító berendezés kiválasztásakor a tisztítási teljesítmény, a magas termelési kapacitás, valamint a költséghatékonyság vezette a prioritási listát, amellyel a vállalat különböző berendezésgyártókat keresett meg. 

Az alkatrészspecifikus tisztítóprogramok kiválasztása kézileg történik egy jól áttekinthető, egyértelmű piktogramokkal ellátott képernyőről.


A víz nélküli üzem is döntő kritérium volt

Az EcoCcore kiválasztásakor egy nemhalogénezett szénhidrogénnel vagy módosított alkohollal üzemeltett Ecoclean gyártmányú tisztítóberendezés mellett döntöttek a vállalat projektfelelősei. Meghatározó tényezőnek bizonyultak az elvégzett próbatisztítások során elért tisztasági eredmények, valamint a berendezés kialakítása is. „A Cummins Juarez sokszor dolgozik vizes alapú tisztítóberendezésekkel. Mivel azonban a Ciudad Juarez a Chiahuahua-i sivatagban található, ahol is vízhiánnyal kell megküzdeni, így hatalmas előnyt jelentett, hogy ez a berendezés víz nélkül üzemel. Az integrált közegelőkészítésnek köszönhetően az oldószer nagy mértékben újrahasznosítható, így további költségigényes kezelés vagy felújítás nélkül is hosszú ideig használhatjuk” – számol be a gyártástechnológiai részleg igazgatója. A Cummins csoporton belül immár 15 különböző, vízzel és oldószerrel üzemelő Ecoclean gyártmányú tisztítóberendezés gondoskodik a követelményeknek megfelelő alkatrésztisztításról Indiában, az USA-ban, valamint Mexikóban. 

 

Modern technológia a kimagasló tisztaság érdekében

A Cummins Juareznél alkalmazott EcoCcore berendezés halogénmentes szénhidrogénnel üzemel, és teljes vákuum alatt dolgozik. Az egykamrás berendezés széles szériafelszereltségével is kitűnik – idetartozik például a két, előtisztításhoz és finomtisztításhoz használt nemesacél elárasztótartály, a hővisszanyerés, a teljes áramú szűrőrendszer és a bypass szűrőrendszer, valamint a nagyteljesítményű desztillálás. Ezenkívül a standard gőzzel történő előzetes zsírtalanítás is hozzájárul az alkatrészek kimagasló tisztaságához. Az olajtartalmú kondenzátumot nem vezetik a szokásos módon az elárasztó tartályba, hanem közvetlenül a desztilláló berendezésbe. Ezzel minimalizálható az elárasztótartályban képződő olajlerakódás, illetve a szénhidrogén olajjal történő dúsítása, s ezzel optimalizálható a zsírtalanítási teljesítmény. A berendezés standard ultrahangos injektáló-árasztó mosóegységgel is fel van szerelve, amely a szűréssel egyidőben kerül bevetésre. Az eltávolított részecskéket a rendszer így a tisztítással párhuzamosan elhordja, s így azok nem tudnak lerakódni a munkatérben. A munkadarabtartók forgását és precíz pozicionálását frekvenciavezérelt forgó hajtómű irányítja. „Ez a vákuummeghajtással, különböző tisztítási eljárásokkal, forgatószerkezettel és vákuumos szárítással felszerelt egykamrás berendezés kitűnő teljesítményt és igen kielégítő tisztasági eredményeket produkál” – jegyzi meg Hugo Perez Palomino.

 

A karbamidoldat-bevezető és -adagoló rendszerek alkatrészeinek tisztítását végző berendezés közvetlenül a gyártósorba van integrálva. 


Kimagasló termelési kapacitás és rövid ciklusidők

A Cummins Juarezben háromműszakos üzemben történik az alkatrészek tisztítása, mégpedig munkadarabtartókra helyezve. Az alkatrészek a berendezés szállítóegységére kerülnek, amely automatikusan beszállítja őket a max. 670 x 480 x 400 mm-es tisztítótartályokhoz és max. 200 kg-os tömeghez kialakított munkakamrába. A nagy sarzstétel lehetővé teszi, hogy a berendezés egyszerre több munkadarabtartót is összefogjon egy köteggé, ami hozzájárul a kívánt magas termelési kapacitáshoz.

Az alkatrészek sokfélesége miatt kilenc különböző, alkatrészspecifikus tisztítóprogram áll rendelkezésre. Ennek köszönhetően precízen hozzá lehet igazítani a tisztítandó munkadarabokhoz a különböző folyamatparamétereket, amilyenek az injektáló mosáshoz és a gőzzel történő zsírtalanításhoz beállított idők és intervallumok, az ultrahangos tisztítás teljesítménye és időtartama, valamint a szárítási paraméterek. A programot kézileg választja ki a gépkezelő, majd a program a munkakamra bezáródását követően automatikusan elindul. A tisztítási idők az adott program függvényében hat és nyolc perc / sarzs között ingadoznak. A viszonylag rövid ciklusidőknek köszönhetően a berendezés a termelési kapacitással szembeni követelményeknek is eleget tesz, amivel a munkadarabonkénti tisztítási költségek is csökkenthetők. „Az EcoCcore a tisztítási teljesítmény, termelési kapacitás és költséghatékonyság terén nyújtott kimagasló értékeivel tűnik ki” – teszi hozzá Hugo Perez Palomino. 

 

A csekély felállási felületnek köszönhetően gyártófelület takarítható meg

A gyártástechnológiai részleg igazgatója számára további fontos szempont volt a berendezés csekély helyigénye. A  4 663 x 1 938 mm (h x szé) méretű berendezés felállításához mindössze kilenc négyzetméter gyártófelületre van szükség, ami nagyon becses szempont a Cummins Juarez számára. „Más gyártók tisztítóberendezéseivel összehasonlítva az EcoCcore kicsinek tűnik, ez a kis gép mégis nagyobb teljesítményű, mint a nála lényegesen nagyobb berendezések, s ezért megéri a beruházást” – jegyzi meg zárásként Hugo Perez Palomino.

A berendezésbe történő adagolást integrált szálítóberendezés végzi. A 670 x 480 x 400 mm-es sarzsokhoz kialakított munkakamrában történik a gőzzel történő zsírtalanítás, az injektáló elárasztó mosás, az ultrahangos tisztítás, valamint a szárítás. 

 

Az SBS Ecoclean-ről:

Az SBS Ecoclean vállalatcsoport jövőorientált berendezések, rendszerek és szolgáltatások fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik az alkatrésztisztítás és felületi megmunkálás céljaira. Ezek a világviszonylatban vezető megoldások a világ minden táján támogatják a vállalkozások kimagasló minőségű, hatékony és tartós termelését. Ügyfelei egyaránt kikerülnek a gépjármű- és autóalkatrész-gyártás teréről, akárcsak a piac tágabb területeiről is – kezdve a gyógyászati, mikro- és finomtechnikával, a gépgyártáson és optikai ágazaton keresztül egészen az energiatechnikáig és repülőgépiparig. Az Ecoclean vállalat sikeres a fejlesztésen, csúcstechnológián, tartósságon, ügyfélközpontúságon, sokszínűségen és megbecsülésen alapul. A vállalatcsoport a tizenkét világszintű telephelyével kilenc országban képviselteti magát, és mintegy 900 alkalmazottat foglalkoztat.

 

Ecoclean, Volker Lehmann, 70794 Filderstadt, Németország,
Telefon +49 (0)711 7006272,
volker.lehmann@eoclean-group.net
www.ecoclean-group.net, www.ucm-ag.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimálisan alkalmazott koncepciók és megoldások a tökéletes tisztaságért sorozatban

 

 

UCM AG – Svájci precizitás az alkatrész tisztítás területén

A részecskeszűrős tisztaságtól egészen az egy mikrométer alattig, valamint a legszigorúbb specifikációk a felületi szennyeződések hártyás tisztításának terén – ezek azok a feladatok, amelyekben a Svájci UCM AG új mércét állít. A jövőorientált, többlépcsős ultrahangos tisztítási megoldások nem csak az innovatív technika és magas folyamatbiztonság miatt meggyőzőek, hanem a hosszú élettartalmuk miatt is.

Bármilyen különbözőek is a High-Tech területen és extrém-tisztasági előírásoknak megfelelő területen alkalmazott komponensek – így például az extrém ultraviola sugárzás litográfi a, vagy a precíziós optika, mérés illetve a gyógyászati technológia területén –, mégis van egy közös vonásuk: ez pedig nem más, mint a felületi tisztasággal szemben támasztott követelmények, amelyeknek folyamatosan, sorozatban meg kell felelniük. A követelmények extrém magasak, és egyre csak emelkednek. Ez érinti a részecskeszűrős szennyeződéseket, a hártyaszerű maradványokat, foltokat vagy elszíneződéseket ugyanúgy, mint a biológiai és ionikus szennyeződéseket. Ehhez a komplex feladathoz szabott, jövőorientált tisztítási megoldásokat készít az UCM AG, ami az SBS Ecoclean Csoportban a precíziós tisztítás kompetenciaközpontja.

 

HIGHEND RENDSZEREK INDIVIDUÁLIS
FEJLESZTÉSŰ FOLYAMATOKKAL ÉS
BERENDEZÉSEKKEL

A svájci Rheineckben lévő vállalat sikere egyrészről a legendás svájci precizitáson alapul, hiszen a berendezéseket itt, a vállalat székhelyén készítik el. Másrészről a tisztítási megoldások ügyfélspecifikus feladatokhoz való hozzáigazításán, amik lehetővé teszik a költséghatékony és energiatudatos üzemeltetést.

Mindez termelési állapothoz közeli feltételek mellett, eredeti alkatrészekkel történik a vállalat saját technológiai központjában. A tisztítási folyamat és a berendezés tervezése során a lényeges kritériumok az részecskegeometria, az alapanyagok, a szennyeződési és tiszta-sági követelmények, valamint a termelési kapacitás és az ütemidő. A fecskendező tisztítás, nyomásáramoltatás, a különböző frekvenciákhoz és teljesítményszintekhez készült ultrahangos lengőkarok, az ásványtalanított vizes öblítés, a Lift-out és szárítás (meleg levegő, infravörös és/vagy vákuum), akárcsak a keringetés és szűrőrendszer is mind-mind egyedileg kombinálhatók. Ezenkívül lehetőség van különböző folyamatok, így például passziválás integrálására is. Mindemellett helyet kapnak az ágazat-specifikus különlegességek és/vagy a szabályozási normák is. Ide tartozik a gyógyászati technológiában például az új Európai Gyógyászati Eszközök Rendelete (Medical Device Regulation MDR) szerinti tisztítási folyamatok és előírások érvényesítése, melynek átmeneti időszakát a Korona vírus miatti krízis miatt meghosszabbítottak, így 2021. májusára fog kitolódni.

 

TISZTÍTÁSI KONCEPCIÓ A „KRITIKUS” GYÓGYÁSZATI TECHNOLÓGIÁBAN HASZNÁLT TERMÉKEK TERÉN

A Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG termékportfóliója a fogorvosi és fogtechnikai eszközök rendszerei és eszközei mellett tartalmaz még a HNO és az idegsebészet területén alkalmazott forgóalkatrészeket, artroszkópiához használt borotvapengéket, fűrész-lapokat, vezető csapokat és csavarokat, illetve az ortopédiában használatos vezetékeket is. A vevőszolgálat bővítése érdekében a vállalat nemrég beruházott egy új csomagolási koncepcióba, valamint egy 250 négyzetméteres tisztacsarnokba is.

Ennek során az alkatrésztisztítás újratervezése is szükségessé vált. Emellett szükség volt az egyes gyártási lépések közötti tisztítóberendezésekre, továbbá többkádas ultrahangos tisztítóberendezésekre is a termékek végső tisztításához, valamint az alkatrészek becsomagolás előtti, tiszta csarnokban történő tisztításához. A Gebr. Brasseler projektfelelősei azért döntöttek többek között az Ecoclean és az UCM megoldásai mellett, mert itt az összes tisztítási rendszert egy gyártótól tudták beszerezni. Az egyes munkaállomások közötti tisztítás az alkatrészek és anyagok sokszínűségén alapul – kereken 12 000 különböző keményfémből, nemesfémből, acélból, kerámiából és titánból készülnek – több oldószeres berendezéssel, melyek módosított alkohollal üzemelnek. Az UCM ultrahangos tisztító berendezései többek között a vállalat által kifejlesztett négyoldalas túlfolyók miatt voltak nagyon meg-győzőek, melyek minden medencénél fellelhetők, illetve az úgynevezett gyógyászati kádak végett. Speciális kialakításuknak köszönhetően meggátolják a csírázás kialakulását a kád fenekén, illetve azok megtapadását, valamint a későbbiekben az alkatrészekre való rákerülésüket.

 

VÉGSŐ TISZTÍTÁS A TISZTA
CSARNOKBA TÖRTÉNŐ KÖZVETLEN ÁTADÁSSAL

Annak érdekében, hogy a végső alkatrésztisztítás során is tartani tudjuk a különböző alapanyagok leválasztását, amely a köztes tisztítás során több berendezéssel valósul meg, az első tisztítási szakaszt három káddal oldottuk meg. Ezt egy öblítési folyamat, egy további tisztítás, valamint három öblítési fokozat követi, ahol az utolsó kettő teljesen sómentesített vízzel kerül elvégzésre.

A meleglevegős szárítás alatt az alkatrészek ismételt beszennyeződésének elkerülése miatt a szárító HEPA szűrőkkel van ellátva. A csomagolás előtti tisztítóberendezés tulajdonképpen azonos fel-építésű, azzal a különbséggel, hogy itt az első tisztítási szakasz az alapanyagtól függetlenül egy kádban történik. A HEPA szűrők mellett Laminarfl ow-Boxok találhatók az utolsó mosási állomás, illetve a szárítók felett. A berendezés burkolata és a szállítási egység gondoskodik arról, hogy az alkatrészek teljesen tisztán és védve érkezzenek be a tiszta csarnokba. 16 tisztítási programmal dolgozunk, minek során egy sarzsban akár 12 feladat is összefog-ható.

A programválasztás vonalkóddal történik egy munkalapon, melyet szkenner olvas le. A vezérlő szoftver a kiválasztás után automatikusan ellenőrzi, hogy a sarzs minden darabját azonos programmal kell-e tisztítani. Ha nem ez az eset áll fenn, a berendezés figyelmeztető jelzést ad ki , és a folyamatot nem lehet elindítani. Az új tisztítási koncepció az EU, valamint az amerikai Food and Drug Administration (FDA) irányelvei alapján került minősítésre, és a tisztítási folyamatok validálása ezek alapján történt. A berendezés gyártója nemcsak a különböző tisztítási folyamatok fejlesztésében támogatta a Gebr. Brasselert. Közösen végeztük el a szükséges DQ, IQ és OQ minősítési lépéseket is, s emellett a szükséges dokumentáció is együttműködés eredményeként készült el. Az SBS Ecoclean csoport, jövőorientált gépek fejlesztését, gyártását és értékesítését végzi az ipari alkatrészek tisztításához és felületkezeléséhez.

Ezen fejlett megoldások segítik a vállalatok hatékony és fenntartható termelését világszerte. Ügyfeleink nagy része az autó- és beszállítóiparban tevékenykednek, illetve a széles körű ipari piacon az orvosi-, mikró-, és precíziós ágazaton keresztül egészen a gépgyártáson, az optikai energetikai-, és űrkutatási iparágig. Az Ecoclean sikere az innovációra, a csúcstechnológiára, a fenntarthatóságra, az ügyfelcentrikusságra, a sokszínűségre és a tiszteletre épül. A vállalat csoport 12 telephellyel 9 országban van jelen és több mint 900 embert foglalkoztat világszerte.

 

 

 

Ecoclean, Volker Lehmann, 70794 Filderstadt, Németország,
Telefon +49 (0)711 7006272,
volker.lehmann@eoclean-group.net
www.ecoclean-group.net, www.ucm-ag.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csökkentse üzemeltetési költségeit HAKUFLUID termékek segítségével

 

 

 

Az ásványolaj-mentes, vízben oldódó hűtő kenőanyagok évek óta ismertek. Ezeket a termékeket köszörüléshez, általános megmunkálási műveletekhez és különféle formázási folyamatokhoz használják.

A HAKUFLUID fémmegmunkáló folyadékok, a fejlesztéseknek köszönhetően, lehetőséget adnak a vízoldható hűtő kenőanyagokat használó fémmegmunkáló vállalatok számára a költségeik jelentős csökkentésére. A termékünk összetett megmunkálási műveleteknél is alkalmazható.

A HAKUFLUID sorozat hűtő-kenő folyadékai rendkívül nagy teljesítményűek és modern, előremutató összetételűek:
• ásványolajmentes
• formaldehid-forrás mentes
• halogénvegyületektől mentes

Természetesen nem tartalmaznak szekunder aminokat és nitriteket. A speciális komponenseknek köszönhetően kiváló szennyezőanyag kiválasztó képességgel és különösen magas biostabilitással rendelkeznek.
A HAKUFLUID hűtő-kenő anyagok fejlesztése és piacon való bevezetése több mint 7 évvel ezelőtt kezdődött. Időközben bizonyította a tudását és valamennyi megmunkálási feladatra van megfelelő termékünk. A HAKUFLUID már sikeresen helyettesíti az emulziós, ásványi olajokat tartalmazó, hűtő-kenő folyadékokat, valamint vízzel nem elegyedő megmunkáló olajokat.

HAKUFLUID hűtő-kenő folyadékra történő váltással a gyártás költségei csökkenthetők, melyet számos hazai példánk is bizonyít.

Az ásványolaj tartalmú anyagokkal szemben az alábbi előnyöket biztosít:
• nem gyúlékony termék használata
• kiváló hőelvezetés, jobb hűtés a gyártási folyamat során
• a hűtőfolyadék fogyasztásának jelentős csökkenése
• a munkadarabok egyszerűbb tisztítása
• a csarnok legterében olaj köd megszűnése

Áttérve ásványolaj-tartalmú, vízzel elegyedő hűtő kenőanyagokról HAKUFLUID-ra:
• a hűtőfolyadék karbantartási igénye jelentősen lecsökken
• az emulzió élettartama növekedik
• nem kell használni adalékanyagokat (baktériumölő, pH-beállító)
• az idegen olajok (hidraulikaolajok stb.) hatékonyan kiválasztódnak

Csökkentse az üzemeltetési költségeit a HAKUFLUID segítségével

Tisztítószerek a jövő szolgálatában

RÉGIBŐL ÚJAT

A régi, elavult járműmotorok újrahasznosításával és felújításával azokat ismét üzembe lehet helyezni. Legalábbis majdnem. Egy ilyen felújítás végén kapunk egy motort, ami nem teljesen új, de helyreállított és használható. Ez az eljárás a régóta használt motorokkal szemben azonban nagy kihívást jelent a tisztítószerek számára. A nehéz szennyeződések (grafit-olaj keverékek, konzerválószerek, gyantázott hűtőfolyadékok stb.) eltávolításához általában erősen lúgos, lúgot tartalmazó rendszereket kell használni. Enyhén lúgos vagy semleges rendszerekkel ezeket a tisztítási feladatokat a szokásos körülmények között nem, vagy csak alig lehet megoldani. Ha a munkahelyi biztonság, az ötvözetek vagy a berendezés-technológia miatt nem használhatók erősen lúgos termékek, akkor kiterjedt és drága berendezés-technikára van szükség (ultrahang, nagynyomású szórás, vagy hasonló).


Ezzel a problémával kapcsolatban a Kluthe kifejlesztett egy olyan terméket, amely majdnem eléri az erősen lúgos rendszerek tisztítóhatását: ez a HAKUPUR 852. Enyhén lúgos tisztítószer, amelyet fel lehet használni a szórásos és árasztásos folyamatokban, valamint a merítéses és ultrahangos rendszerekben.

Erősen szennyezett könnyűfémötvözetek tisztításakor szilikátokat kell használni a felületek védelmére erősen lúgos tisztító-szerek használatakor.-> valami mást írnék az egyik „erősen” helyett., esetleg „erőteljesen szennyezett” A szilikátok kellemetlen tulajdonsága, hogy egyrészt eltömítik a szűrőelemeket, másrészt szivárgást okozhatnak a rendszerben, mivel a tömítésekben lerakódások képződnek.

A HAKUPUR 852 használatakor nincs szükség szilikátokra, mivel az alacsony pH-értéke miatt kíméletesen tisztítja az anyagot. A HAKUPUR 852 használatával kapcsolatban már megszerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a mosóberendezések tiszták maradnak annak ellenére, hogy nagy a szennyeződés, és hogy a csövekben vagy a rendszer többi alkatrészében levő régi maradványokat is eltávolítják. Ez azt jelenti, hogy a HAKUPUR 852-vel működtetett rendszerek hosszabb ideig tiszták maradnak, a rendelkezésre állás meghosszabbodik és a karbantartási időszakok kitolódnak.

A HAKUPUR 852 további előnyei az erősen lúgos rendszerekhez képest:
• jelentősen kevesebb maradványfolt a tisztított alkatrészeken
• öblítés nélküli rendszerekben is használható
• a behordott olajok jobb kiválasztása

HAKUPUR 478

Olajmentes alternatíva emulziós tisztítószerekre – Ha a korrózióra érzékeny alkatrészeket egy lépésben tisztítani és korróziógátló anyaggal kell kezelni, az iparban gyakran használnak olaj alapú emulziós tisztítószereket. A korrózióvédelmet biztosító és tisztító komponensek ezekben a termékekben kombinálva vannak jelen. A Chemische Werke Kluthe, ismerve az iparág jelenlegi problémáit, egy új vízoldható tisztítószert fejlesztett ki, amely magában foglalja a tisztítási, a korrózióvédelemi tulajdonságokat és a magas nyomáson alkalmazhatóság feltételeit.

A HAKUPUR 478 egy olajmentes, enyhén lúgos tisztítószer, amelyet széles üzemi hőmérséklet tartományban, akár 20 – 80 ° C hő-mérsékleten lehet alkalmazni. Beltéri tárolás esetén akár 6 hétig korrózióvédelmet biztosít. Az egyre növekvő tisztasági követelmények miatt a modern tisztítórendszerek többnyire magas nyomáson és alacsony folyadékárammal üzemelnek. Az ott használt tisztítószereket ezért rendkívül alacsony habzási tulajdonsággal és gyors levegő szeparáló képességgel kell felruházni. A HAKUPUR 478 alacsony habképződésének köszönhetően, a víz minőségétől függetlenül, akár 1200 bar-ig szórható. Az emulziós tisztítószerek további hátránya, hogy a tisztított felületen maradhat olajfilm, amely a tisztítást követő eljárásban problémát okoz. Ezenkívül a benne lévő emulgeálószerek az idegen olajokat is emulgeálják, és így a tisztítási hatékonyságot negatívan befolyásolják. A HAKUPUR 478-ba bevitt idegen olajok hatékonyan demulgeálódnak, ezáltal tökéletes a tisztítási eredmény. Ezeken kívül a korszerű összetétel miatt nem tartalmaz szervetlen sókat, valamint szilikát és bórvegyületektől is mentes. A HAKUPUR 478 már használatban van a jól ismert ipari felhasználóknál, a széles körű alkalmazhatóságának köszönhetően.


HAKUPUR 478 – Olajmentes alternatíva emulziós tisztítószerekre

A cikkben említett Chemische Werke Kluthe termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója a Felületkémia Kft. Cégünk vezető szerepet tölt be az ipari technológiák hazai piacán. Fő profilunk a különböző speciális tisztító, felületkezelő és kenőanyag technológiák tervezése és működtetése, amelyekhez minden szükséges műszaki támogatást, segédanyagot és berendezést biztosítunk.

 

https://www.feluletkemia.hu/

 

 

 

NESTRO felületkezelési technológiák Festőműhelyek és csiszoló munkaállomások

 

 

 

A pécsi Nestro Hungária Kft. 20 éves sikeres működése során folyamatos fejlődésen ment keresztül. Mára, egy közel 1 hektáros, modern infrastruktúrával ellátott iparterületen, gyárt ipari légtechnikai berendezéseket, és tartozékokat.

Alaptevékenységéhez hozzátartozik a csúcstechnikát képviselő, német gyártmányú por- és forgácselszívó, valamint felületkezelő légtechnikai rendszerek egy adott technológiához való tervezése és helyszíni telepítése is.
A felületkezelő berendezésekkel szemben támasztott igények igen széleskörűek a különböző felületkezelő anyagok, különböző méretű és formájú festendő alkatrészek miatt. Mindezek minőségi felületkezelését úgy kell megoldani, hogy a környezet- és a munkavédelmi előírásoknak is megfeleljen, továbbá az elszívott levegő szűrés utáni kidobása, ill. a tűzvédelem számára a tűz- és robbanásveszélyes koncentráció megelőzése szempontjából is megfelelő legyen.

A felületkezelő technológiáknak szükséges tartozéka a festékköd-elszívás, ami lehet egy helységben kiépített egyedileg tervezett légtechnika, de akár egy gyári, sztenderd festőkamra is. A Nestro az előbbi feladatokra specializálódott.

A cég által gyártott száraz leválasztású festékköd-elszívófalak alkalmasak kis és középvállalkozások számára, úgy oldószeres, mint vizes bázisú anyagok festéséhez. A padlóelszívó rendszerek pedig univerzális felhasználást tesznek lehetővé.
A magas energiaárak miatt az elszívott levegő pótlására szolgáló légbetáplálás fűtése nagyon sokba kerül. A Nestro folyamatos erőfeszítéseket tesz olyan technikák alkalmazására, amelyek ezen üzemeltetési költségek csökkentésére alkalmasak. Meglévő rendszer esetén, lehetőség van egy kis trükkel viszonylag nagy energia-megtakarítás elérésére. A beépítendő eszközt energiamegtakarító-csappantyú párnak nevezzük, a mi 3 részből áll: pisztolytartó állvány, pneumatikus zsalu, és a pillangószelep.
Amikor a dolgozó a szórási műveletet befejezte, a szórópisztolyt felakasztja az állványra, aminek a pneumatikus kapcsolója zárja a zsalut és a pillangószelepet. Így a munkadarab rendezés és egyéb melléktevékenységek idejére az elszívás a névlegesnek a 20%-án üzemel csak.

Könnyen kiszámolható, hogy amennyiben a mellékidők kb. 50%-ot tesznek ki akkor, ezzel a technikával kb. 40%-os fűtési energia-megtakarítás érhető el. Amennyiben manapság új rendszert tervezünk, immár szinte kötelező hővisszanyerésről beszélnünk. Ha az ügyfélnek lehetősége van a némileg magasabb beruházási költség kifizetésére, akkor a hővisszanyerős légkezelővel akár 70%-os energiamegtakarítás is elérhető. A két technológia párhuzamos alkalmazása esetén a nyereség akár 80% is lehet.

Ha a megrendelőnek lehetősége van a némileg magasabb be-ruházási költség kifizetésére, ott a nyereség akár 80% is lehet – a jobb hővisszanyerős légkezelővel és a mellékidők alatti frekvenciaváltóval csökkentett légmennyiségek alkalmazása révén. A különböző felületkezelő technológiák különböző elszívási légmenynyiségeket igényelnek. Minél igényesebb a felület, annál nagyobb légcsere szükséges. Egy magasfényű rendszer esetén való alkalmazás így akár több mint 100 kWh megtakarítást eredményezhet az üzemeltetési költségekben, nem beszélve a fűtésrendszer méretcsökkenéséből adódó költségcsökkenésről.

A Nestro Hungária Kft. vállalja a felületkezelő műhelyek légtechnikai tervezését, gyártását és kivitelezését az adott technológia és a megrendelő igényeinek megfelelően, beleértve a „csiszoló munkahelyek” porelszívó berendezéseinek kialakítását is.
A csiszolás környezete egy nagyon érzékeny terület a felületkezelés során. A finom csiszolatpor nem csak egészségügyi kockázatot jelent, hanem potenciális hibaforrás a nemes és magasfényű felületek előállításánál.
A helyhez kötött csiszolóasztalok gyakran lekorlátozzák a mozgás szabadságát és megvalósíthatatlan a hatékony elszívás nagyobb munkadarabok esetén. Ez a felismerés vezette a Nestro-t az NST típusú csiszolóállomás megalkotásához, ami maximális mozgási szabadságot és széles pormentes teret enged a csiszolás munkaterületén.
Az irányított és keringtetett légáramlás, a gravitációs hatások figyelembevételével hatékonyan juttatja a finomszemcséjű porokat a szűrőtáskákba. A jól megtervezett konstrukciónak köszönhetően elegendő hely áll rendelkezésre a különböző formájú és méretű munkadarabok megmunkálására. A moduláris felépítéséből adódóan egymás mellett több ergonomikus munkahely is kialakítható.

A NESTRO csiszolatpor elszívó munkaállomása lehetővé teszi a 7.000 – 9.500 m3/h légmennyiség elszívását mindössze 2,6-4 kW-os energiafelhasználás mellett, amellyel teljes körű por-mentes terület alakul ki a maximális mozgásszabadságot adó munkaterületen.
A csiszolatpor elszívó munkaállomásban található szűrőbetétek nagy hatékonysággal szűrik meg az elszívott port a szabályozott és folyamatos légáramlás mellett. Az elszívott és megtisztított levegő egy befúvó plénumon keresztül áramlik vissza a munkaterületre, így biztosítva a folyamatos levegőáramoltatást.


Előnye, hogy a huzatmentes rendszer, ideális beltéri használatra (hőveszteség nélkül), megszűnik a levegőben lévő szállópor koncentráció, ezzel is biztosítva a dolgozók egészségének megőrzését, illetve a kezelendő munkafelület tisztaságát. Karbantartása egyszerű, a táskás szűrők egyszerűen, szerszámok nélkül cserélhetők és tisztíthatók
.

A megfelelő időközönként történő tisztítással és cserével a hatásfok évekig fenntartható. Az NST család beltéri elhelyezkedése miatt egy nagy hatékonyságú, hangszigetelt ventilátort kapott, melynek a csillapított zajszintje, nem zavaró munkavégzés közben.

Cégünk pécsi üzemében kerül legyártásra a stabil szerkezetű, horganyzott acéllemezből készülő elemekből álló munkaállomás. Felületkezelő megoldásaink használatával ügyfeleink saját termékeiket a legjobb minőségben állíthatják elő leendő vevőik részére. Igény esetén keresse fel a Nestro Hungária Kft. irodáját telefonon vagy e-mailben, ahol szakértő munkatársak segítenek, ha az Ön problémájára is a Nestro felületkezelő technológiája jelentheti a megoldást!

 

www.nestro.hu

 

 

A maradvány szennyeződésekre vonatkozó követelmények teljesítése nagy tartályokban is.

 

 

Akár 1 tonnányi mennyiség tisztítása és zsírtalanítása

Először a nagy dróthálótekercsek tisztításánál merült fel a nagykamrás-oldószeres tisztítóberendezésbe való beruházás szükségessége, hiszen ezekhez az idáig bértisztítást kellett igénybe venni. Időközben a vállalat ezt a tisztítórendszert használja már az autógyártás, öntöde vagy a villamosipar legkülönbözőbb alkatrészeihez is, eleget téve mind a részecskeszűrős, mind a hártyás maradványszennyeződésekre vonatkozó követelményeknek. A megfelelő tisztasági kiértékeléshez, lemezmegmunkáláshoz és vizesvágáshoz saját vizsgálati labor készíti el a szolgáltatási portfóliót.

A közép-frankföldi Pleinfeld városban székelő EVS Technology GmbH-t 2006-ban alapították, mint a DGS Drahtgestricke GmbH szolgáltató leányvállalatát. A kínálati spektrum magába foglalja a lemezmegmunkálást, vízsugaras vágást és dróthálók tisztítását, melyeket a gépjárműiparban és annak beszállító ágazatában, a környezet- és eljárástechnikában és további ágazatokban szolgáltatnak. Meglehetősen hamar láthatóvá vált, hogy különösen is a bértisztítás más vállalatok érdeklődését is igencsak felkelti. Ennek megfelelően a vállalat tovább bővítette a tisztítási spektrumot. A tisztítóberendezés időközben bekerült egy újonnan épített csarnokba, ahol több zsírtalanító tisztítógép, finomtisztító illetve egy tisztító labor és egy tisztaszoba is kialakításra került. Az ügyfelek a gépjárműiparból, annak beszállító ágazataiból, az öntödeiparból illetve a villamosiparból és az elektronikai iparból érkeznek.

A TISZTÍTÁSI KAPACITÁS
NAGYKAMRÁS BERENDEZÉSEKKEL BŐVÜLT

„A megtisztítandó dróthálók mérete és mennyisége miatt elértük a teljesítményünk határát, ezért a tisztítást néha külsőleg kellett megoldani. Ezért döntöttünk egy új tisztítóberendezés beruházása mellett”, közli Benjamin Schatz, az EVS Tecnology ügyvezető igazgatója.

Az új tisztítórendszernek képesnek kellett lennie egy Euro szabványos rácsos konténer felvételére. Az ebből adódó, nagyméretű töltetek ellenére szavatolni kellett, hogy a felgönygyölt tekercsek belseje is a szükségletnek megfelelően tiszta és száraz legyen. Ezekkel a követelményekkel fordult Benjamin Schatz mások mellett az Ecocleanhez és további berendezésgyártókhoz.

„Egyrészről az EcoCduty-val végzett tisztítási próbák jó eredményei segítettek minket abban a döntésben, hogy ezt a berendezést válasszuk. Másrészről az is mellettük szólt, hogy nagyon jó volt a tanácsadás, igazán ügyfélként kezeltek minket” indokolja döntésüket Benjamin Schatz.

Az EcoCduty egy nagykamrás oldószeres tisztító berendezés, melynek töltete legfeljebb 1250 × 840 × 970 mm méretű lehet, és akár az egy tonna tömeget is elérheti. Modulárisan felépített, szénhidrogénnel vagy módosított alkohollal üzemelnek, illetve teljes vákuum alatt működnek. Az EVS követelményeihez igazodva, a gőzzel történő zsírtalanítási és az injektáló mosási eljárásokhoz a berendezést árasztó tartállyal látták el. Oldószerként ugyanaz a módosított alkohol kerül felhasználásra, amelyet a vállalat a már meglévő oldószeres berendezésénél használ. A szárítást egy nagy teljesítményű, sorozatgyártású vákuumos tisztító végzi.

Az EcoCduty egy nagykamrás oldószeres tisztító berendezés, mely töltete legfeljebb 1250 × 840 × 970 mm méretű lehet, a tömege pedig akár az egy tonnát is elérheti.

OLYAN ALKATRÉSZEK TISZTÍTÁSÁRA IS ALKALMAS, AMELYEKRE MARADVÁNY SZENNYEZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK VONATKOZNAK

„Eleinte abból indultunk ki, hogy ezzel a berendezéssel nem fogunk olyan tételeket tisztítani, amelyek tisztasági specifikációval rendelkeznek. A valóság azonban jobb belátásra bírt bennünket” meséli Tobias Trescher, ki az EVS technikai értékesítésének felelőse.
Az egész történet egy szűrőrendszer nagy perforáltlemez alkatrészeinek zsírtalanítására és tisztítására kapott megbízással kezdődött. Ezek a továbbbiakban összeragasztásra kerülnek, a tartósan stabil kapcsolódáshoz pedig zsírmentes felülettel kell rendelkezniük. A következő kihívás akkor adódott, amikor nagy, nem fém részecske 400 µm szerinti tisztasági szabvánnyal rendelkező elektromos járművek vezérlőházát kellett megtisztítani. Ezekkel az egységek-kel tisztítási próbákat végeztünk el az EcoCduty-ban, és igencsak meglepődve tapasztaltuk, hogy meg tudtunk felelni a követelményeknek. Amikor pedig kissé igazítottzunk a tisztítóprogramon, még jobb eredményeket tudtunk elérni”, tudósítja Tobias Trescher.

OPTIMÁLIS MUNKADARAB – ELHELYEZÉS ÉS HATÉKONY BERENDEZÉSTECHNOLÓGIA

De nemcsak az optimálisan kivitelezett tisztítóprogramok azok, amelyek az EVS-nél arról gondoskodnak, hogy a nagykamrás berendezések a részecskeszűrős és a hártyás maradvány szennyeződésekre vonatkozó követelményeknek is megfeleljenek.
A munkadarabok optimális elhelyezése is hozzájárul az eredményhez. A bértisztító ezért a tisztításhoz megfelelő munkadarabtartókkal lett ellátva, melyeket a rácsos konténerben helyeztek el.

„A nemesacél tisztítótartályokat és a műanyag munkadarab-be-fogókat házon belül készítettük el a lemezmegmunkálási részlegen vízsugaras vágó segítségével”, fűzi hozzá Tobias Treschner.
A berendezés pedig maga is hozzátesz ehhez. Van benne egy előzsírtalanító gőzölés, aminél az olajtartalmú oldószert közvetlenül a desztillálóberendezésbe vezetik. Ezáltal minimalizálható az oldószerbe kerülő olaj mennyisége, illetve az árasztótartályban lévő olajlerakódás mértéke, ami pedig hozzájárul a zsírtalanítási teljesítmény javításához. A desztillált olaj a standard olajkivezetéssel automatikusan kizsilipelésre kerül. Ahhoz, hogy a részecskeszintű szennyeződéseket el tudják távolítani, a desztillálóba beépítésre került egy szűrőegység. Ebből kifolyólag az árasztótartályt egy külön szűrőkörrel látták el. Az oldószer teljes áramú szűrése oda-vissza áramlás közben is három-három szűrőegységen keresztül történik.

NAGY RUGALMASSÁG ÉS RÖVID REAKCIÓIDŐ

A tételek különböző, ügyfélspecifikus tartályokban kerülnek kiszállításra. A méretnek és a tisztasági követelményeknek megfelelően a munkadarabokat rácsos konténerekbe töltik, illetve a tartályokat vagy a munkadarabtartókat helyezik el benne.

Az alkatrészspecifikus tisztítóprogram kiválasztása vonalkódolvasóval történik.

„Mi például a perforáltlemez alkatrészeinket olyan tartályokban tartjuk, amelyek kereken 20 centiméterrel rövidebbek az Euro szabvány rácsos konténernél. Az Ecoclean által speciálisan kidolgozott befogóval ezeket a tartályokat is be tudjuk juttatni közvetlenül a munkakamrába. Az új berendezéssel nem csak a kapacitásbőví-és területén tettünk nagy lépéseket, hanem látványosan rugalmasabbak és gyorsabbak is lettünk”, fűzi hozzá Benjamin Schatz.

 

 

RÉSZECSKE SZINTŰ ÉS HÁRTYÁS TISZTASÁGI ELLENŐRZÉS INTEGRÁLÁSA

A megcélzott tisztaság gyors ellenőrzése, kimutatása és dokumentálása érdekében a bértisztító saját maradványszennyeződési laborral rendelkezik. A tisztasági kiértékelések, melyek a VDA 19.1 und ISO 16232 szabvány szerint, illetve az ügyfélspecifikus előírásoknak megfelelően kerülnek elvégzésre, magukba foglalják az extrakciót, illetve a részecskeszűrők gravimetrikus és fénymikroszkópos kiértékelését. A részecskék hossza és széltessége fénymikroszkóppal lemérésre kerül, illetve a fém és nemfém részecskék osztályzása is megtörténik.
Az EVS tisztasági kiértékelést is nyújt szolgáltatásként. A hártyás jellegű tisztaság dokumentációja és kimutatása egy legújabb generációjú fluorometriai mérést végző mérőkészülékkel kerül elvégzésre.

A berendezés kivitelezésének köszönhetően a tisztasági előírással rendelkező alkatrészeknél is, mint ennél az öntvénynél, el lehet érni a követelményeknek megfelelő tisztítási eredményeket.

A lemezmegmunkálóban a vízsugaras vágással előállított tisztítótartályok és munkadarabtartók szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy még a magas tisztasági követelmények is megbízhatóan teljesítésre kerüljenek.

Hogy a tisztaságra érzékeny alkatrészek újraszennyeződését el lehessen kerülni, a becsomagolás egy tisztaszobában történik a megfelelő, vevő által rendelkezésre bocsájtott vagy az EVS által beszerzett csomagolóanyaggal.

 

Ecoclean, Volker Lehmann, 70794 Filderstadt, Németország,
Telefon +49 (0)711 7006272,
volker.lehmann@eoclean-group.net
www.ecoclean-group.net, www.ucm-ag.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerűbb, gyorsabb és közvetlenebb elérési utak a szerviz-megoldásokhoz

 

 

Ecoclean: Az új szerviz-applikáció optimalizálja a kommunikációt

Merüljön fel bármilyen kérdés a karbantartás vagy műszaki probléma során, vagy legyen az egy hiányzó pótalkatrész – az új IOS és Android szerviz-applikáció segítségével egyszerű és közvetlen kapcsolatra nyílik lehetősége az illetékes Ecoclean-telephely szervizcsapatával. A két irányú, azonnali chatfunkció és a videótelefon élőképes közvetítésével gyorsan és hatékonyan oldódnak meg a problémák.
Amennyiben a berendezés hibát jelez vagy a karbantartás folyamán probléma merül fel, esetleg egy pótalkatrész hiányzik vagy kérdés merül fel a géppel illetve a folyamattal kapcsolatban: Ez csak néhány ok arra, hogy a berendezés gyártójának szervizcsapatával felvegye a kapcsolatot, és tisztítóberendezése újra bevetésre készen álljon.

GYORS ÉS KÖZVETLEN ELÉRÉSI
ÚT A MEGFELELŐ SZERVIZES KOLLÉGÁHOZ

Hogy az Ecoclean berendezés üzemeltetőjét még gyorsabban és hatékonyabban támogathassa, létrehozta digitális szervizét. Ehhez tartozik az új IOS és Android szerviz applikáció, mely okostelefonról illetve Desktopok és tabletek webes felületein egyaránt jól működtethető.
Az eddig hét nyelven elérhető alkalmazási szoftver a szervizzel kapcsolatos kérdéseket automatikusan, közvetlenül a megfelelő Ecoclean-telephely szervizcsapatának  küldi.

A kapcsolatfelvételhez az applikáció különböző menüpontokat ajánl fel, mint például „meghibásodási üzenet”, „pótalkatrész igény” vagy „műszaki támogatás”. A menüpontok kiválasztása segíti az üzemeltetőt abban, hogy kérdései az illetékes szervizcsapat megfelelő munkatársához érkezhessenek be.
Amennyiben a cégnek több Ecoclean berendezése is van az üzemében, az érintett gépet az „én gépem” menüpont alatt lehet kiválasztani. A szervizes munkatárs így rögtön tudni fogja, melyik berendezésről van szó és rendelkezésére áll a megfelelő dokumentáció.

KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS:
AZONNALI CHAT ÉS VIDEÓ KAPCSOLAT

A szervizzel kapcsolatos kérdések esetén az azonnali, két irányú chat és videó funkció leegyszerűsíti a kommunikációt a berendezés üzemeltetője és az Ecoclean szerviz között.  Így például, ha az üzemeltető küld egy fotót a meghibásodott alkatrészről, a szervizes kolléga gyorsan be tudja azonosítani és máris kérhető egy ajánlat, vagy meg lehet rendelni azt.
A hibák elhárításához vagy a berendezés karbantartásához szükséges információkat és utasításokat az ügyfél alkalmazottai megkapják az okostelefonjaikra.  A videó funkció lehetővé teszi, hogy az Ecoclean szerviz kövesse élőben a munkálatokat, így azonnal be tudnak avatkozni, ha valami rosszul alakulna.

A telefon és chat funkció segítségével minden kérdést azonnal meg tudnak válaszolni a szervizes munkatársak, illetve szükség esetén konkretizálják az utasításokat.
Mindez elősegíti, hogy a meghibásodást vagy a karbantartást a berendezés üzemeltetőjének emberei nem csak gyorsabban, de biztosabban is el tudják végezni. A digitális szerviz-támogatás minimálisra csökkenti a nem tervezett üzemszünetet és az ebből fakadó termelési kiesést.
Egyszerűen regisztráljon és vegye fel a kapcsolatot az illetékes szerviz csapattal, az új szerviz applikáció chat, fotó és videó funkció egyszerű és gyors kapcsolatfelvételt  tesz lehetővé.

Ezzel egyidejűleg az utazások száma is lecsökken, amivel a CO2 károsanyag kibocsájtás is kevesebb lesz. A szerviz applikáció letölthető Androidhoz a Google Play-ből, IOS-hez pedig az App Store-on keresztül.
Az SBS Ecoclean csoport, jövőorientált gépek fejlesztését, gyártását és értékesítését végzi az ipari alkatrészek tisztításához és felületkezeléséhez. Ezen fejlett megoldások segítik a vállalatok hatékony és fenntartható termelését világszerte. Ügyfeleink nagy része az autó- és beszállítóiparban tevékenykednek, illetve a széles körű ipari piacon az orvosi-, mikró-, és precíziós ágazaton keresztül egészen a gépgyártáson, az optikai energetikai-, és űrkutatási iparágig. Az Ecoclean sikere az innovációra, a csúcstechnológiára, a fenntarthatóságra, az ügyfelcentrikusságra, a sokszínűségre és a tiszteletre épül. A vállalat csoport 12 telephellyel 9 országban van jelen és több mint 900 embert foglalkoztat világszerte.

Ecoclean, Volker Lehmann, 70794 Filderstadt, Németország,
Telefon +49 (0)711 7006272,
volker.lehmann@eoclean-group.net
www.ecoclean-group.net, www.ucm-ag.com

Gergely Böhm,
Area Sales Hungary,
Phone: +36 70 4343014,
gergely.boehm@ecoclean-group.net

Így lehet 15 másodperces ütemekben biztonságosan sorjátlanítani, megtisztítani és megszárítani az alkatrészeket

 

 

EcoCvelox – a nagynyomású vízsugaras sorjátlanítás és a  kisnyomásúalkatrésztisztító folyamatok innovatív kombinációja

Az Ecoclean vállalat az EcoCvelox berendezését az alkatrészek sorjamentessége és részecske szintű tisztasága terén egyre növekvő igényekre való költséghatékony válaszként fejlesztette ki. A moduláris felépítése lehetővé teszi a berendezés egyedi igényekre való szabását, valamint jövőbeli bővíthetőségét, hogy a kombinált nagynyomású sorjátlanítás, tisztítás és szárítás egy kézben történő konfigurálását. Mindezek során 15 másodperces raklaponkénti ciklusidő valósítható meg. A nagynyomású sorjátlanítás gyors és egyszerű offline progra-mozása egy CAD/CAM csatolófelületen keresztül valósul meg, az alkatrészek mozgatását pedig rendkívül dinamikus szállító-rendszer végzi – az EcoCvelox mindezekkel új mércéket állít fel.

Hidraulikus és pneumatikus rendszerek, motorházak, szivattyúházak, szelepházak, fúvókák alkatrészei, hajtóműalkatrészek, kormány- és fékalkatrészek és más mechatronikus komponensek – hogy csak néhány példát soroljunk fel az olyan alkatrészek közül, amelyeknél egyre nagyobbak a sorjamentesség és műszaki alkatrésztisztaság terén fennálló követelmények. Annak érdekében, hogy ez a két követelmény optimálisan teljesüljön, eddig különböző gyártók által ké-szített berendezésekre volt szükség. Az Ecoclean GmbH most egy olyan innovatív berendezést valósított meg a moduláris felépítésű EcoCvelox berendezéssel, amelyben hatékonyan és helytakarékosan kombinálták az 5 tengelyes nagynyomású sorjátlanítást és a különböző alkatrésztisztító és -szárító folyamatokat. Az újdonság ugyanakkor nemcsak a rugalmasság terén állít fel új mércét, ha-nem az olyan paramétereket illetően is, mint az ütem- és folyamatidő aránya, a felszereltség, a felhasználóbarát kialakítás, a könnyű karbantarthatóság, valamint a berendezés rendelkezésre állása.


Maximális rugalmasságának köszönhetően
optimálisan hozzáigazítható a mindenkori
szükségletekhez

A moduláris kialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a nagynyomású sorjátlanítást, valamint az alkatrésztisztítást és -szárítást kombináló berendezés egyedi konfigurálását, valamint igény szerinti bővítését. Lehetőség van a berendezést a gyártó más, akár már meglévő termékeivel kombinálni, így például lehetőség van arra, hogy nagymértékű olajlerakódás esetén oldószeres tisz-títás kerüljön alkalmazásra a sorjátlanítás előtt. Az EcoCvelox különböző standard moduljai 200 x 200 x 200 mm-es alkatrészekre vannak méretezve, amelyek raklapokon kerülnek a berendezésbe.

Ez a méretezés az általános ipari felhasználás nagy részét lefedi. A különböző folyamatok felszereltsége emellett alkatrészspecifikusan is igazítható. Így például lehetőség van arra, hogy a nagynyomású sorjátlanítás szabványos egyorsós eljárással, max. 1000 bar nyomáson (szükség esetén max. 3000 bar nyomáson) történjen. A komplexebb sorjátlanítási műveletekhez opcionálisan egy NNY pisztoly áll rendelkezésre, amely akár öt különböző szer-számmal is felszerelhető.

A szerszámcsere mindössze 1,5 másodperc alatt megvalósítható. Az orsóhoz és NNY pisztolyhoz szükséges szerszámok méretezése alkatrészspecifikusan is történhet, valamint lehetőség van 3D-nyomtatóval történő gyártásra is. Az alkatrésztisztításhoz injektáló árasztó mosás, fecskendező tisztítás és célzott öblítés áll rendelkezésre, amelyek kombinálhatók is egymással. A szárítás nagysebességű lefúvatással és/vagy vákuumszárítással történik, amelynél a lefúvató szárítás egy tisztítómodulba is beépíthető.

CAD/CAM csatolófelület a sorjátlanítás egyszerű programozhatósága érdekében

A sorjátlanítás terén abszolút újdonságnak számít az integrálható CAD/CAM interfész, amellyel napjainkban többnyire minden szerszámgép fel van szerelve. Ez lehetővé teszi, hogy a berendezés átvegye az alkatrészek adatait a nagynyomású sorjátlanítás programozásához. S ez pedig nemcsak offline módon történhet, a berendezés vezérlésébe beolvasva, hanem a hagyományos teacheléssel összehasonlítva sokkal egyszerűbb és gyorsabb módon. Ezenkívül ahhoz is hozzájárul, hogy az új alkatrészek sorjátlanító folyamatai a lehető legrövidebb időn belül és a lehető legkisebb ráfordítással implementálásra kerüljenek. A munkadarab-felismerés többek között beépített kamerarendszerrel is történhet. Ennek köszönhetően az 1-es tételméretű alkatrészek sorjátlanítása hatékonyan és gazdaságosan elvégezhető.

14,5 másodperces folyamatidő 15 másodperces ütemidőknél

A standard kialakításnál egy Y tengely végzi az alkatrészek mozgatását a sorjátlanító folyamathoz. A nagy termelési kapacitás és az ebből eredő szigorú ütemidőkövetelmények kielégítése érdekében lehetőség van arra is, hogy a modul fel legyen szerelve egy második Y tengellyel is. Így párhuzamosan történhet a be- és kirakodás, valamint a feldolgozás. Mindez pedig azt eredményezi, hogy a 14,5 másodperces folyamatidő csaknem megegyezik a 15 másodperces ciklusidővel. Ez egy második, párhuzamosan működő munkakamrával valósítható meg a tisztító- és szárítómodulban is.

A raklapokat egy beépített szabványos, rendkívül dinamikus lineáris szállítórendszer szállítja a különböző feldolgozóegységek között, amely kopásmentes motorral van felszerelve. Ez a szállítórendszer négy-öt méter/másodperces sebességgel szállítja az alkatrészeket a következő állomáshoz. Ez úgyszintén hozzájárul a berendezés hatékony munkamódjához. A berendezés berakodása történhet automatizáltan, rakodóportál vagy robot segítségével, de manuálisan is.

Legalább 50%-kal hosszabb szerszám-élettartam

A nagynyomású sorjátlanításnál használt szerszámok az eljárás jellegéből adódóan szükségszerűen kopásnak vannak kitéve, amely a nyomás csökkenését eredményezi. Ebből az következik, hogy a szerszámok bizonyos üzemóraszám elérését követően ki kell cserélni.

A sorjátlanító folyamat történhet szabványos egyorsós eljárással, vagy pedig opcionálisan akár öt sorjátlanító szerszámmal felszerelhető pisztollyal is. Mindezek során 15 másodperces raklaponkénti ciklusidő valósítható meg

Az új EcoCvelox berendezésnél a szabadalmaztatott szoftver, valamint a nagynyomású szivattyú frekvenciaváltóval való felszerelése azt eredményezi, hogy a folyamatnyomás mindig megfelelően korrigálásra kerül. Ennek a nagynyomás folyamatos hozzáigazítására kidolgozott ügyes megoldásnak köszönhetően legalább 50%-kal nő a szerszámok élettartama, ami a berendezés rendelkezésre állását is meghosszabbítja.
A szerszámok gyors és hatékony cseréje érdekében a sorjátlanító modul egy oldalsó karbantartási ajtóval van felszerelve. Innen jól hozzáférhető mind az orsó lándzsája, mind pedig a nagynyomású pisztolyhoz használatos szerszámok.

Ügyes megoldás az
egyszerű és hatékony kezelés érdekében

A nagymértékű folyamatbiztonsághoz és a berendezés rendelkezésre állásához az új, intuitív felhasználói felület is hozzájárul. A 19 hüvelykes lapos képernyőn (HMI) teljesen áttekinthető a berendezés valamennyi modulja, mégpedig külön-külön és összképében is, akárcsak egy okostelefonon. Ha valahol probléma lép fel, a képernyőn megváltozik a modul színe – például sárgáról pirosra. Mivel a HMI-be be van kötve a digitális dokumentáció is, így elegendő röviden megérinteni az adott modult az érintőképernyőn, s máris az eljárástechnológiához, folyamatábrához vagy bekötési rajzhoz jutunk, amelyen jól áttekinthetően vannak ábrázolva a beépített kom-ponensek, a „meghibásodott” alkatrész, például egy szivattyú, pedig színesen ki van emelve. Ha megérintjük az adott alkatrészt, akkor újabb részletes adatokhoz jutunk vele kapcsolatban. A különböző funkciók – mint például az egyes komponensek ki- és bekapcsolása – nemcsak a hibák gyors és intuitív megtalálását teszi lehetővé, hanem ezen túlmenően világos információkkal szolgál a probléma megoldásához is. A digitális dokumentációba integrált kopó- és pótalkatrészlisták ezenkívül az esetlegesen szükséges alkatrészrendelés egyszerű és gyors lebonyolításában is segítségünkre vannak.

A munkadarabok tisztítása és szárítása különálló alkatrészként történik. Ehhez olyan folyamatok állnak rendelkezésre, mint az injektáló árasztó mosás, fecskendező tisztítás, célzott öblítés, valamint nagysebességű lefúvatés és/vagy vákuumszárítás.

Rendkívüli rugalmasságának és konfigurációjának, valamint folyamatkialakításának köszönhetően az EcoCvelox hatékonyan, egy berendezésbe integrálva elégít ki minden követelményt a sorjátlanítás, tisztítás és szárítás terén. Az elhasznált levegő kiküszöbölése érdekében a berendezés igény szerint energiahatékony légkeringetőrendszerrel is felszerelhető.

Az SBS Ecoclean vállalatcsoport jövőorientált berendezések, rendszerek és szolgáltatások fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik az alkatrésztisztítás és felületi megmunkálás céljaira. Ezek a világviszonylatban vezető megoldások a világ minden táján támogatják a vállalkozások kimagasló minőségű, hatékony és tartós termelését. Ügyfelei egyaránt kikerülnek a gépjármű- és autóalkatrész-gyártás teréről, akárcsak a piac tágabb területeiről is – kezdve a gyógyászati, mikro- és finomtechnikával, a gépgyártáson és optikai ágazaton keresztül egészen az energiatechnikáig és repülőgépiparig. Az Ecoclean vállalat sikeres a fejlesztésen, csúcstechnológián, tartósságon, ügyfélközpontúságon, sokszínűségen és megbecsülésen alapul. A vállalatcsoport a tizenkét világszintű telephelyével kilenc országban képviselteti magát, és mintega 900 alkalmazottat foglalkoztat.

Az új, intuitív kezelőpanel 19 hüvelykes lapos képernyőjén (HMI) teljes mértékben áttekinthető a berendezés valamennyi modulja, mégpedig külön-külön és összképében is, akárcsak egy okostelefonon.

 

Ecoclean, Volker Lehmann, 70794 Filderstadt, Németország,
Telefon +49 (0)711 7006272,
volker.lehmann@eoclean-group.net
www.ecoclean-group.net, www.ucm-ag.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorjátlanítás az alkatrészek megfelelő szintű tisztasága érdekében

 

 

Napjainkban már számos iparágban mindennaposnak számítanak a néhány 100 mikrométeres méretű részecskékre vonatkozó tisztasági specifi kációk. Ennek csak úgy lehet teljes mértékben eleget tenni – különösen a forgácsolással előállított, komplex formájú alkatrészek esetében, ha ezt megelőzőleg megbízható sorjátlanításra is sor került. Az új fejlesztés gyors automatikával kombinálja ezt a két folyamatot, egy rendkívül rugalmasan alkalmazható berendezésben ötvözve a sorjátlanítás és tisztítási folyamatot.

 

A Sandvik Coromant, amely a globális Sandvik vállalatcsoporton belüli Sandvik Machining Solutions üzletág része, a világpiacon vezető szerepet tölt be a szerszámok és forgácsolási megoldások területén. Know-howjával a svéd vállalat ipari szabványokat teremtett, a fémfeldolgozó ipar számára fontos innovációkat pedig a kutatás és fejlesztés területén megvalósított hatalmas beruházásaival mozdította előre. Eközben a Sandvik Coromant a gépjárműgyártás, a repülőgépgyártás és az energiaipar területén működő ügyfeleivel közösen új mércét állított fel a minőség és termelékenység területén.

A FENNAKADÓ RÉSZECSKÉKET
GYAKRAN A LEVÁLÓ SORJA JELENTI

Ezért pedig gyakran az el nem távolított sorja és pelyhes sorja a felelős, amely a tisztítási folyamat során leválik, azonban nem kerül teljes mértékben leöblítésre. További sorjaképződési forrást a munkadarabok maradványszennyeződés-ellenőrzés közbeni kezelése jelent, hiszen ennek során is előfordulhat, hogy letörik róluk a sorja.

Ez olyan nemkívánatos nyersanyagrészeket jelent, amelyek az alapanyag összesűrűsödése folytán keletkeznek a munkadarabok megmunkált szélein és felszínén, és még szilárdan a munkadarabhoz vannak kötve. Külön kihívást jelent a sorjátlanítás során az, hogy a forgácsolással gyártott munkadaraboknál gyakran olyan, nehezen hozzáférhető területek is előfordulnak, amilyenek a bemélyedések, rések hornyok, belső és egymást keresztező furatok.
Ettől függetlenül azonban ezeket a maradványokat is el kell távolítani, hiszen az olyan, tisztaságra érzékeny alkatrészek esetében, amilyenek a hidraulikai gépkomponensek, úgymint hajtóművek, fékek, kormányművek, továbbá a szelepek és motorházak, valamint szivattyúk alkatrészei, a későbbi üzemelés során előfordulhat, hogy leválik róluk a sorja, ami rontja a működést, vagy akár teljes üzemkimaradáshoz is vezethet.

VAJON A SORJÁTLANÍTÁS A GYÁRTÁSI
VAGY TISZTÍTÁSI FOLYAMAT FELADATA?

Annak ellenére, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a sorjátlanítás az alkatrészek minősége szempontjából, mégis gyakran még mindig improduktív gyártási lépésnek tekintik. Ebből pedig nem ritkán viták adódnak az üzemeltető és a tisztítóberendezések gyártói között. Éppen ezért – különösen is a magasszintű tisztasági követelmények esetén – manapság az a szokás, hogy a berendezés gyártója csak a tiszta és teljes mértékben sorjátlanított alkatrészek esetén garantálja a kívánt részecske szintű maradványszennyeződés-értékeket.

NAGYNYOMÁSÚ VÍZSUGÁR
A SORJA CÉLZOTT ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ

A sorjátlanítást különböző módszerekkel végzik az ipari hétköznapokban, amelyeket általánosságban célzott és nem célzott eljárásokra oszthatunk fel. A komplex belső formájú acél és alumínium alkatrészeknél a nagynyomású vízsugárral végzett célzott sorjátlanítás vált be a legjobban. Ennek során különböző sorjátlanító szerszámokat használnak fel, amilyenek a különböző fúvókák vagy lándzsák, amelyek behatolnak a furatokba és belső formakiképzésbe, és ott vízsugárral célzottan eltávolítják a sorját.

A vízsugár nyomása ennek során lényegesen nagyobb a későbbi munkanyomásnál, amellyel a folyadékok, például a hidraulikaolaj vezetése történik az alkatrészen keresztül. Ha például 150 bar nyomással működik az olajszivattyú, akkor a sorjátlanítás legalább 300 bar nyomáson történik. Így az a sorja, amely ennek során nem kerül eltávolításra, nem jelent majd kockázatot a későbbi üzemelés során.

Ez a célzott sorjálanítás előfeltételezi a gyártásból adódó sorjahelyek ezt megelőző meghatározását, valamint a mechanikus megmunkálási mód ismeretét. Ugyanis ezen információk fel-használásával lehet összeállítani az alkatrészspecifikus sorjátlanító programot. Ily módon biztosítható, hogy a vízsugár úgy hatoljon a sorjára, hogy ne csupán befelé nyomja a furatba, hanem el is távolítsa azt.

A megbízható sorjátlanítás jelenti az előfeltételt ahhoz, hogy a tisztasági előírásoknak biztonsággal eleget lehessen tenni.

A CSATOLÓFELÜLETEK PROBLEMATIKÁJA A SORJA ELTÁVOLÍTÁSA ÉS LETISZTÍTÁSA

Mivel a sorjátlanítás energia- és forráshatékonysági okokból a lehető legkisebb nyomással és vízmennyiséggel történik, a munkadarabokon forgács/részecske marad a folyamat végeztével. Az igen csekély mennyiségű vízsugár ugyanis nem tudja leöblíteni a leválasztott sorját. Ekkor jut szerephez az alkatrésztisztítás, amely rendszerint külön berendezésben, s legtöbbször szakaszos eljárással zajlik. Ez a felállás több kihívás elé is állítja az üzemeltetőt. Idetartozik az, hogy két berendezésre is szüksége van ahhoz, hogy eleget te-gyen a „felhasználási igényeknek megfelelő tisztaságú alkatrész” követelményének, továbbá a folyamatért viselt felelősség is a be-rendezés üzemeltetőjét terheli, ha a két berendezést két különbö-ző szállítótól rendelte.

 

Az új, intuitív kezelőpanel 19 hüvelykes lapos képernyőjén (HMI) teljes mértékben áttekinthető a berendezés valamennyi modulja, mégpedig külön-külön és összképében is, akárcsak egy okostelefonon.
A kép forrása: Ecoclean GmbH

Amennyiben problémák adódnak a tisztasággal kapcsolatban, akkor nem ritkán problémássá válik a megoldás, hiszen a végeredményért viselt felelősség különböző kezekben található. Ehhez jön még az is, hogy az alkatrészek tisztítása szakaszos eljárásban történik, ami további ráfordítást és megfelelően kialakított munkadarabtartókat igényel a mozgatási folyamatokhoz, valamint az a tény is, hogy az alkatrészek csak egy általános tisztítási folyama-ton mennek keresztül. A tisztaság szempontjából kritikus területek célzott kezelése ennek során nem lehetséges.

AZ ALKATRÉSZEK EGY
FOLYAMATBAN TÖRTÉNŐ CÉLZOTT
SORJÁTLANÍTÁSA ÉS EGYENKÉNTI TISZTÍTÁSA

Azok a munkadarabok esetében, amelyeknek magas tisztasági igényeket kell kielégíteniük, így egyazon folyamat során nem csupán egyenkénti célzott sorjátlanítás zajlik, hanem a munkadarabok ugyanabban a folyamatban megtisztításra is kerülnek. Mindazonáltal az ezt kielégíteni képes megoldások eddig csupán korlátozottan álltak rendelkezésre. Ebben kíván segíteni ez a teljes mértékben új fejlesztésű, rendkívül rugalmas berendezés, amelybe egy lineáris munkadarabszállító rendszer, valamint a szükségleteknek megfelelő automatika is integrálva van.

Az Ecoclean vállalat moduláris felépítésű EcoCvelox berendezése különböző alkatrésztisztító és -szárító folyamatokkal kombinálja az 5 tengelyes nagynyomású vízsugárral történő sorjátlanítást. A standard modulok 200 x 200 x 200 mm-es alkatrészekre vannak méretezve, amelyek raklapokon kerülnek a berendezésbe.

 

A sorjátlanító és tisztító modulok 200 x 200 x 200 mm-es alkatrészekhez vannak méretezve. Az egyes műveletek palettánként 15 másodperces ciklusidőkkel hajthatók végre, amelynek során a folyamatidő nagyjából 14,5 másodpercet tesz ki.

Az egyes műveletek raklaponként 15 másodperces ciklusidőkkel hajthatók végre, amelynek során a folyamatidő nagyjából 14,5 másodpercet tesz ki.

EGYEDILEG KONFIGURÁLHATÓ
SORJÁTLANÍTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A sorjátlanításhoz, valamint az alkatrésztisztításhoz és -szárításhoz szükséges különböző elemek egyedileg konfigurálhatók és a kívánalmaknak megfelelően bővíthetők. A nagynyomású sorjátlanítás történhet standard egyorsós szerszámmal, max. 1000 bar nyomáson (szükség esetén max. 3000 barig növelhető), vagy opcionálisan akár öt különböző szerszámmal is felszerelhető nagynyomású fuvókával.

A szerszámok méretezése mindkét esetben a munkadaraboknak megfelelően történik. Az alkatrésztisztításhoz injektáló árasztó mosás, fecskendező tisztítás, ultrahang és célzott öblítés áll rendelkezésre, amelyek kombinálhatók is egymással. A szárítás nagysebességű lefúvatással és/vagy vákuumszárítással történik, amelynél a lefúvató szárítás – megfelelő ütemidő esetén – egy tisztítómodulba is beépíthető.

GYORS ÉS EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS
A CAD/CAM INTERFÉSZNEK KÖSZÖNHETŐEN

A sorjátlanító modulba egy CAD/CAM interfész is beépíthető a szerszámgépek felszereltségéhez igazodva. Ily módon lehetőség nyílik arra, hogy a már meglévő adatok átvételre kerüljenek az alkatrészgyártásból a nagynyomású sorjátlanítás programozásába, ami így gyorsan és egyszerűen offline módon történhet és bejátszásra kerülhet a berendezés vezérlésébe.

A sorjátlanító folyamatok ráadásul a lehető legrövidebb időn belül és a lehető legkisebb ráfordítással implementálásra tudnak kerülni az új alkatré-szek esetében is. A munkadarabok felismerése történhet többek között egy beépíthető kamerarendszerrel, így az 1-es kiindulási méretű alkatrészek sorjátlanítása is hatékonyan és gazdaságosan kivitelezhető. Rendkívüli rugalmasságának és konfigurációjának, valamint folyamatkialakításának köszönhetően az új megoldás hatékonyan, egy berendezésbe integrálva elégít ki minden követelményt a sorjátlanítás, tisztítás és szárítás terén. Ezen túlmenően pedig egyszerű kezelhetősége és könnyű karbantarthatósága is hozzájárul ahhoz, hogy igazán hatékony megoldást jelenthessen az egyre növekvő tisztasági igények terén.

Az SBS Ecoclean (korábban Dürr Ecoclean) vállalatcsoport jövőorientált berendezések, rendszerek és szolgáltatások fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik az alkatrésztisztítás és felületi megmunkálás céljaira. Ezek a világviszonylatban vezető megoldások a világ minden táján támogatják a vállalkozások kimagasló minőségű, hatékony és tartós termelését. Ügyfelei egyaránt kikerülnek a gépjármű- és autóalkatrész-gyártás teréről, akárcsak a piac tágabb területeiről is – kezdve a gyógyászati, mikro- és finomtechnikával, a gépgyártáson és optikai ágazaton keresztül egészen az energiatechnikáig és repülőgépiparig. Az Ecoclean vállalat sikeres a fejlesztésen, csúcstechnológián, tartósságon, ügyfélközpontúságon, sokszínűségen és megbecsülésen alapul. A vállalatcsoport a tizenkét világszintű telephelyével kilenc országban képviselteti magát, és több mint 900 alkalmazottat foglalkoztat.

 

 

Ecoclean, Volker Lehmann, 70794 Filderstadt, Németország,
Telefon +49 (0)711 7006272,
volker.lehmann@eoclean-group.net
www.ecoclean-group.net, www.ucm-ag.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatív multifunkciós megoldás sorjázáshoz és tisztításhoz az egydarabos anyagáramlásokban

 

 

EcoCvelox – Magas nyomású vízsugaras sorjázás alacsony nyomású folyamatokkal kombinálva az elemek tisztításáért

A megbízható sorjázási és tisztítási folyamatok döntő fontosságúak az építőelemek kifogástalan állapotához, valamint a kimagasló minőségű felhasználásukhoz pl. felragasztás, szigetelés vagy összeszerelés során. Az EcoCvelox megoldással az Ecoclean bemutatja az építőelemek költséghatékony magas nyomású vízsugaras sorjázását és tisztítását egy teljesen új és kompakt berendezés segítségével, amely fokozottan rugalmas, integrált lineáris szállítórendszerrel is rendelkezik. A külön beállítható és folyamattól függően bővíthető berendezés lehetővé teszi a 200 × 200 × 200 mm méretű elemek akár raklaponként 15 másodperces ciklusidejű megmunkálását az ún. egydarabos áramlásban.

A magas nyomású sorjázás – amely történhet egyorsós vagy opcionálisan egy akár öt különböző szerszámmal felszerelt magas nyomású forgótáras megoldással is – beprogramozása gyorssá és egyszerűvé tehető egy CAD/CAM-illesztőfelület integrálásával. Az illesztőfelület egy innovatív megoldással együtt gondoskodik arról, hogy az új munkaelemekre vonatkozóan a folyamat időbeni lefutása a lehető leggyorsabban beprogramozható legyen. Az építőelemek tisztításához és szárításához árasztásos tisztítással, befecskendezéssel, célzott öblítéssel és ultrahanggal, illetve nagy sebességű befúvással és vákuummal működő megoldások is rendelkezésre állnak. A berendezés beszerelése történhet automatizálva robotok vagy pozicionáló rendszerek segítségével, de manuálisan is.

Az SBS Ecoclean vállalatcsoport jövőorientált berendezések, rendszerek és szolgáltatások fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik az alkatrésztisztítás és felületi megmunkálás céljaira. Ezek a világviszonylatban vezető megoldások a világ minden táján támogatják a vállalkozások kimagasló minőségű, hatékony és tartós termelését. Ügyfelei egyaránt kikerülnek a gépjármű- és autóalkatrészgyártás teréről, akárcsak a piac tágabb területeiről is – kezdve a gyógyászati, mikro- és finomtechnikával, a gépgyártáson és optikai ágazaton keresztül egészen az energiatechnikáig és repülőgépiparig. Az Ecoclean vállalat sikeres a fejlesztésen, csúcstechnológián, tartósságon, ügyfélközpontúságon, sokszínűségen és megbecsülésen alapul. A vállalatcsoport a tizenkét világszintű telephelyével kilenc országban képviselteti magát, és mintega 900 alkalmazottat foglalkoztat.

 

www.ecoclean-group.net